Den prekære budsjettsituasjonen skyldes i stor grad kraftige lønnsøkninger og en økning i antall ansatte.

Verdensbanken varslet onsdag også at reformarbeidet i de palestinske områdene går så dårlig at den vil holde tilbake penger som skulle utbetales på betingelse av at det ble innført reformer.