Han sa videre at ingen av palestinerne vil bli pågrepet eller fengslet i landet som tar imot dem, fordi det ikke finnes noen siktelse mot dem i EU, men de må respektere lovgivningen i landet.

EU utsatte mandag beslutningen om hvilket land som skal ta imot de 13 palestinerne i en uke.

— Det er vanskelig å fastslå den rettslige statusen til palestinerne, sier en EU-diplomat om grunnen til utsettelsen.

Ifølge Pique vil palestinerne kunne få status som enten flyktninger, asylsøkere eller bortviste personer.

Seks land - Belgia, Italia, Irland, Hellas, Spania og Portugal - har sagt seg villige til å ta imot palestinerne. Flere andre land har også antydet at de vil ta del i dette.

De 13 militante palestinerne, som Israel betrakter som terrorister, ble fløyet til Kypros fredag, etter forhandlingene som gjorde slutt på den fem uker lange forskansningen i kirken.

(NTB)