Musharraf skal etter planen holde en TV-overført tale onsdag kveld, klokka 16 norsk tid. Da kommer han til å be om ro i forkant av valget, som skulle vært avholdt 8. januar, men som vil bli utsatt i flere uker, ifølge Musharrafs nære medarbeider.

Den sentrale valgkommisjonen er forventet å kunngjøre en ny dato for valget før Musharrafs TV-tale onsdag.

Pakistan har vært under press fra blant annet USA og Bhuttos parti om å godta bistand til etterforskningen utenfra.

Rettsmedisinere tror mye av bevismaterialet er gått tapt under opprydningsarbeidet etter attentatet mot Bhutto i byen Rawalpindi torsdag.

– Vi kommer til å be om internasjonal etterforskning av hennes død, sier medarbeideren til Musharraf.

Det strides om hvem som sto bak drapet på den pakistanske opposisjonslederen og hva som var dødsårsaken, og mange har uttrykt skepsis til myndighetenes forklaringer.