– Det er veldig viktig for Bosnia, for ofrene og for alle dem som har ment det er blodig urettferdig at de mest ansvarlige ikke er blitt stilt for retten, sier Mønnesland, som er professor i slaviske studier ved Universitetet i Oslo.

Mannen som i en periode på 1990-tallet var de bosniske serbernes president, er tiltalt for folkemord under krigen i Bosnia, hvor rundt 100.000 menneskeliv gikk tapt. Sammen med hærsjefen Ratko Mladic har han vært den mest ettersøkte personen på Balkan.

– Ikke ønsket

Mønnesland tror pågripelsen har sammenheng med at det er innsatt en ny regjering i Serbia hvor Det demokratiske partiet til president Boris Tadic er i førersetet. Tidligere statsminister Vojislav Kostunica kan ha bidratt til å hindre at Karadzic er blitt fakket tidligere.

– Antakelig har dette vært mulig hele tiden, men Kostunica har ikke ønsket det, sier Mønnesland til NTB.

Han er ikke i tvil om at pågripelsen av bosniaserbernes tidligere president vil bringe Serbia nærmere EU. Ett av de viktige hindrene på veien mot serbisk EU-medlemskap er nå ryddet av veien.

Han understreker at det fortsatt gjenstår å arrestere de bosniske serbernes tidligere militære leder Ratko Mladic. Men at Karadzic er arrestert, gjør det mer sannsynlig at også den andre av de to mest ettersøkte aktørene fra Bosnia-krigen vil bli tatt til fange, tror Mønnesland.

Haag-domstolen

At Karadzic nå etter alt å dømme blir overlevert til Krigsforbryterdomstolen for det tidligere Jugoslavia i Haag, er en seier også for domstolen. En rettssak mot den tidligere presidenten vil etter all sannsynlighet bringe fram ny og viktig informasjon.

– Et problem for Haag-domstolen har vært at den ikke har fått de mest ansvarlige dømt, sier Mønnesland, som peker på at Serbias tidligere president Slobodan Milosevic døde mens saken mot ham fortsatt pågikk.

Det er et paradoks at den serbiske regjeringen som nå har sørget for å få Karadzic bak lås å slå, er en koalisjon med Milosevics gamle sosialistparti som et av medlemmene.

Tadic har kontroll

Mønnesland tror pågripelsen viser at Tadics parti har kontroll både innad i regjeringen og i sikkerhetstjenestene – eventuelt også at Sosialistpartiet har gjennomgått en forandring og nå støtter arrestasjonen av den tidligere bosnisk-serbiske lederen.

Han antar at pågripelsen vil provosere ytterliggående serbiske nasjonalister, som har gått på flere politiske nederlag den sist tiden. Men det var ikke store demonstrasjoner da Slobodan Milosevic i sin tid ble pågrepet og overlevert til Haag, og Mønnesland tror ikke protestene i Serbia blir omfattende denne gangen heller.