I en tale hamret Al Gore løs på president Bush. Presidenten har forsømt å gjøre USA tryggere etter terroranslagene 11.september, mener Gore. Tvert i mot utvikler USA seg i retning av en orwellsk overvåkingsstat som ingen hadde trodd hadde vært mulig.

Gore oppfordret president Bush til å trekke tilbake de såkalte «patriot-lovene» som gir myndighetene utstrakte muligheter for overvåking. «Patriot Act» ble vedtatt med klart flertall etter 11. september.

Loven åpner blant annet for overvåking av innbyggernes lesevaner, for hemmelige husransakelser osv. Gores kritikk av lovene deles av flere demokratiske og republikanske senatorer.

Regjereingen ser ut til å mene at borgerne må forsake sin frihet for å sikres mot terrorisme, sa Gore.

Han mener at det er like meningsløst å innskrenke borgerrettighetene for å bekjempe terrorisme, som å angripe Irak for å fakke Osama bin Laden og nedkjempe terrorisme. Bush-regjeringen har satt USA i unødig far, mener Gore.