SIMEN GRANVIKEN

Dette bekrefter Jan Petersen selv overfor Bergens Tidende.

— Nei, i min tid som utenriksminister er det ikke gjennomført noen øvelse av beredskapsplanene der jeg har vært med.

— Hva slags tanker gjør du deg om dette i dag?

— Ingen kunne ha øvet på det vi nå har stått overfor. Men dette må bli ett av punktene i vår gjennomgang.

Petersen sier at Utenriksdepartementet (DU) uavhengig av regjeringens varslede granskning av hele katastrofen, nå vil måtte gå gjennom sine rutiner.

— Det er naturlig å se nærmere på dette i lys av granskningen regjeringen allerede har varslet. Men uavhengig av granskningen, er det mye UD uansett nå må gå gjennom, sier Petersen.

- Ikke vanlig

Utenriksdepartementets pressetalskvinne Anne Lene Dale Sandsten bekrefter at heller ingen av andre i den politiske ledelsen har deltatt i noen øvelse der departementets øverste ledelse blir trenet i krisehåndtering.

— Jeg kan heller ikke huske at det er gjennomført noe slikt tidligere. Det har ikke vært vanlig og jeg har vært i UD i 10 år, sier Dale Sandsten.

Når ulykker, kriser og katastrofer oppstår, er det den politiske ledelse som har ansvaret og tar de avgjørende beslutninger. Fra UDs side er det gjentatte ganger den siste uken blitt fremholdt at selv om ingen kunne planlegge for omfanget av Asia-katastrofen, har det vært beredskapsplaner og instrukser i bunn for beslutningene som er tatt fortløpende. Flere av disse beslutningene er blitt kraftig kritisert underveis, ikke minst av de involverte og direkte berørte i flomkatastrofen.

Men mens den politiske ledelsen i Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet opplyser at de jevnlig øver på beredskapsplaner og krisehåndtering, er altså dette et ikke-tema i Utenriksdepartementet.

— Vi har jevnlige øvelser, teoretiske og mer praktiske, som involverer embetsverket, utenriksstasjonene og samarbeidende fora som Nato, EU og andre. Men det har ikke vært tema at den politiske ledelsen skal delta i dette, sier Dale Sandsten.

— Burde ikke de som skal ta de endelige beslutningene i en krisesituasjon også øve på dette?

— Det vil vi måtte se nærmere på i evalueringsarbeidet som vi nå skal ta fatt på.

Deltar jevnlig

Justisminister Odd Einar Dørum fastslår at det er viktig å trene på krisehåndtering. Han opplyser han at både han selv og den øvrige politiske ledelsen i Justisdepartementet ved ulike anledninger deltar som beslutningstagere i øvelser med Forsvaret, politiet og departements underliggende organer.

— Det er avgjørende viktig å øve, også for oss som er beslutningstakere. Derfor har jeg deltatt i flere samøvelser med andre departement og etater. Jeg synes dette er så viktig at jeg nå nylig har bestilt en stor øvelse for sivil beredskap, sier Dørum - som behendig unngår å kommentere situasjonen i Utenriksdepartementet.

<b>ØVER IKKE:</b> Utenriksminister Jan Petersen har aldri gjennomført en øvelse i katastrofehåndtering i Utenriksdepartementet. Justisminister Odd Einar Dørum (bak) mener imidlertid at øveløser er viktige.<br/> FOTO: CORNELIUS POPPE, SCANPIX