— Jeg er enig med Nobelkomiteen i at Obama har spilt en positiv rolle på en rekke områder, og har sendt mange spennende signaler. Men jeg reagerer på at fredsprisen går til en sittende president i supermakten USA, som samtidig er ansvarlig for krigføringen i Afghanistan, sier Egenæs.

— For en menneskerettsorganisasjon som oss ser vi selvsagt positivt på Obamas løfter om å stenge fangeleiren i Guantanamo. Men vi har fortsatt mange kritiske spørsmål å stille. Nedleggingen av Guantanamo går for sakte, og det vil fortsatt være et antall mennesker som blir sittende innesperret uten lov og dom, sier Egenæs.

Nobelkomiteen har ved tidligere pristildelinger forsøkt å påvirke prosesser som er i gang. Men Egenæs tror denne pristildelingen vil ha begrenset påvirkningskraft.

— Vi snakker om kanskje verdens mektigste mann. Hans linje påvirkes ikke av denne prisen. Det Nobelkomiteen gjør er å gi sin anerkjennelse til noe som hadde skjedd uansett, sier han, og gjentar at det er en risikabel pris.

— Er vi sikre på at vi vil være stolte over denne pristildelingen i all framtid, spør han, og viser som eksempel til fredsprisen til USAs daværende utenriksminister Henry Kissinger på 1970-tallet. (©NTB)