— Det er viktig at vi i Norge ikke glemmer konflikten på Sri Lanka, for den berører en stor minoritet som er kommet hit til lands. Dessuten har vi som nasjon drevet omfattende bistandsarbeid på Sri Lanka, sier Solberg som i mange år har vært nært knyttet til solidaritetsgruppen i Bergen.

— Denne gruppen gjør et imponerende arbeid, og er flink til å sette saker på dagsordenen.

Solberg, som sitter i utenrikskomiteen, har liten tro på at det er realistisk å kjempe for en egen, uavhengig stat for tamilene. Derimot bør de oppnå stor grad av selvstyre.

Solberg nevner at hun har god kontakt med begge parter i konflikten som i øyeblikket synes helt fastlåst. Selv om hun har stor sympati for tamilene, som i årevis er blitt mishandlet og forfulgt, er hun skuffet over at Tamiltigrene ikke er mer innstilt på å nå frem til en fredsslutning. Hun reagerer også på tvangsrekrutteringen til tigrene.

- Tamiltigrene er stemplet som «terrorister»?

— Noen av handlingene kan bære preg av det, men det fører ikke til noe godt å stigmatisere dem på den måten.