Garner regner med at Ahmed Chalabi, lederen av Den irakiske nasjonalkongressen, vil delta i overgangsregjeringen. Det vil også representanter for de to kurdiske partiene i Nord-Irak og medlemmer av forskjellige islamske grupper.

Et av regjeringsmedlemmene vil trolig være broren til lederen av Det øverste rådet for islamsk revolusjon i Irak.

Garner antyder også at de kristne i Irak kan få en representant i overgangsregjeringen.

(NTB)