Syklonen Sidr sprer død og ødeleggelse i Bangladesh. Myndighetene i Bangladesh har anslått at om lag 630 personer har mistet livet i uværet, men det bangladeshiske nyhetsbyrået UNB har gjort sin egen telling og kommet til 1.100 omkomne. Dødstallet ventes å stige. 650.000 landsbyfolk er evakuert fra sine hjem.

En fem meter høy bølge gjorde store skader i tre byer med til sammen 700.000 innbyggere nær kysten. Myndighetene i Dhaka kunne ikke si noe sikkert om tallet på omkomne eller omfanget av ødeleggelsene i byene Patuakhali, Barghuna og Jhala.

Hjelpeorganisasjonen Care sier at 2,6 millioner menneskers liv og helse står i fare fordi de risikerer å bli direkte rammet av stormen. Care frykter en humanitær katastrofe og har nødhjelpsgrupper klare med drikkevann, mat og medisinske kriseteam.

«Dommedag»

– Uværet har gjort ødeleggelser overalt. Jeg kan ikke beskrive hvor voldsomt det var. Det var som en dommedag, de mest skremmende fem timene i hele mitt liv, fortalte forretningsmannen Mollik Tariqur Rahman i Bagerhat sørvest i landet.

– Det har vært en forferdelig natt. Jeg har aldri i mitt liv opplevd en så voldsom storm. Huset mitt har falt sammen, og mange andre er blåst bort, sa butikkeieren Nazrul Islam i Madaripur-distriktet om lag 120 kilometer nord for kysten.

Også i Dhaka, mer enn 150 kilometer inne i landet, ble trær veltet og kraftledninger blåst ned av den voldsomme vinden, som kom opp i 67 m/s (250 kilometer i timen) i de hardeste kastene. I katastrofeområdene i sør bor det nesten ti millioner til dels svært fattige mennesker.

Årvåkenhet

Årvåkne bistandsarbeidere ble fredag rost for å ha reddet mange fiskere fra drukningsdøden ved å bruke megafoner til å advare dem om at uværet var på vei. Mer enn 50.000 frivillige fra Røde Kors og fra sivilforsvaret i Bangladesh var satt i beredskap foran stormen.

Fagfolk beskriver Sidr som omtrent like sterk som et uvær i 1991, da anslagsvis 138.000 mennesker mistet livet. I 1970 omkom opp til en halv million mennesker i en storm i Bangladesh, som av geografiske årsaker er svært sårbart for slike katastrofer.

Nabolandet India så fredag ut til å ha sluppet nokså uskadd fra Sidr. Uværet passerte den indiske østkysten uten å gjøre større skade, opplyser meteorologer og politifolk i disse kystområdene ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Alle kommunikasjoner ødelagt

Flere tusen er skadd eller savnet, og antallet omkomne stiger raskt etter hvert som opplysningene kommer inn, ifølge en representant for Bangladeshs katastrofedepartement.

Bølgen oversvømmet byene Patuakhali, Barguna og Jhalakathi nær kysten av Bangladesh natt til fredag og har ødelagt alle kommunikasjoner. Representanter for myndighetene i Dhaka hadde fredag morgen ingen opplysninger om døde eller skadde etter bølgen, som er utløst av syklonen.

Se video — Antall omkomne er steget til over 200, og vi får stadig inn nye meldinger om døde, sa Mohammad Ashrafuzzaman, leder for kontrollrommet i landets krisedepartement.

Syklonen feide inn over landet torsdag. Hundrevis av mennesker var savnet i morgentimene fredag, blant dem mannskaper om bord i over 100 fiskebåter i Bengalbukta.

Syklonen Sidr raste inn over land med en vindstyrke på nærmere 70 meter per sekund, tilsvarende over 200 kilometer i timen, og felte trær og elektrisitetsmaster på sin vei.

— Hele landet er nærmest mørklagt, sa en talsmann for redningstjenesten i Mongla. Over 40.000 frivillige hjalp til med å evakuere tusener av mennesker fra kystområdene.

Det bor nesten ti millioner mennesker i området, mange av dem svært fattige.

RAFIQUR RAHMAN
RAFIQUR RAHMAN