Den sjiamuslimske politikeren Hadi al-Amiri hevdet søndag at flere departementer blir styrt av uvitende mennesker, og han lovet også å forfølge saken slik at de skyldige blir avslørt.

– Det har vært mange brudd under budrundene som har ført til at enorme offentlige midler har gått tapt, sa Amiri, som var nær ved å miste besinnelsen under talen i nasjonalforsamlingen søndag.

Amiri, som leder nasjonalforsamlingens integritetskomité, sa også at noe av korrupsjonen skyldes utenlandske rådgiveres innblanding i enkelte departementer.

Den amerikanske administrasjonen som styrte landet til juni 2004, nedsatte en komité som skulle overvåke korrupsjonen. Den er nå neddynget i arbeid, og klagesakene står i kø.

Blant departementene som skal være mest korrupt, er forsvarsdepartementet. Den nåværende forsvarsministeren sier at nesten hele budsjettet på 1 milliard dollar – 6,4 milliarder kroner – var borte da han overtok departementet.