• Al Qaida og andre islamittiske terrorgrupper vil bruke likvideringen av Ahmed Yassin for alt den er verdt. Det er grunn til å forvente blodige hevnaksjoner både i Israel og Vesten.

Midtøsten-ekspert Hilde Henriksen Waage (bildet) tror drapet på Hamas-lederen vil bringe situasjonen i Midtøsten helt ut av kontroll.

— De eneste som vinner på drapet er ytterliggående krefter på begge sider. For mange palestinere er dette mye verre enn om israelerne hadde tatt livet av Yasser Arafat, sier Henriksen Waage til BT.

Al Qaida-terror

— Ahmed Yassin sto i fremste rekke i den palestinske motstandskampen mot Israel, mens Arafat og de palestinske selvstyremyndighetene oppfattes som forrædere. Deres kompromisslinje med Israel har ikke ført til annet enn en enda verre livssituasjon for sivilbefolkningen, sier Hilde Henriksen Waage, som er stedfortredende direktør ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

Hun er overbevist om at ytterliggående islamittiske grupper kommer til å iverksette truslene om blodige hevnaksjoner, ikke bare mot Israel, men også mot europeiske og amerikanske mål.

Og da snakker vi om aksjoner utført av også andre grupper enn Hamas.

— Å drepe en åndelig leder for et islamsk organ sender et viktig signal, ikke bare til palestinere og muslimer generelt, men også til terrorgrupper som nå vil utnytte situasjonen. Al Qaida og andre har lenge brukt Israel-Palestina-konflikten til å legitimere sin egen absurde terrorlogikk, sier Henriksen Waage.

Ydmykelse

Israel har tatt flere fremtredende Hamas-ledere av dage før gårsdagens aksjon mot sjeik Yassin.

— Hamas er nok militært svekket, og jeg er usikker på hvor stor kapasitet bevegelsen faktisk har til å gjennomføre hevnangrep. På den annen side vil mange palestinere betrakte det som en ydmykelse hvis ikke man ikke svarer på Israels angrep. Derfor kan vi oppleve at palestinske undergrupper på egen hånd vil gjennomføre aksjoner, sier Henriksen Waage.

Hun er overbevist om at det såkalte Veikartet for fred nå er død og begravet, og at gårsdagens angrep var begeret som fikk dråpen til å flyte over.

— De største optimistene kunne nok levd i håpet en stund til, men etter denne israelske aksjonen er det helt urealistisk å tro at veikartet vil bli satt ut livet, sier Henriksen Waage, og minner om at sjeik Yassin kort tid før drapet selv hadde sendt ut moderate signaler og antydet en ti år lang våpenhvile med israelerne.

Sharons motiver

— Hvorfor er Israels statsminister Ariel Sharon villig til å ta den internasjonale belastningen ved en slik aksjon?

— Sharon har hatt problemer innad i Likud-partiet, men etter aksjonen er han alt blitt omfavnet av en rekke kritiske politikere i egne rekker, deriblant tidligere statsminister Netanyahu.

Midtøsten-forskeren tror også aksjonen må ses i lys av den varslete israelske tilbaketrekkingen fra Gaza.

— For Sharon er det viktig å vise at Israel ikke trekker seg ut med halen mellom beina, sier hun.

— Støtter israelere flest likvideringen av Yassin?

— Ja, Sharon har et stort flertall av egen befolkning og ikke minst bosetterne i ryggen når han gjennomfører et slikt angrep mot en Hamas-leder. Jo mer israelsk blod som vil renne etter de bebudete hevnaksjonene, desto større blir oppslutningen om Sharon og hans militante linje. Moderate krefter både i Israel og blant palestinere er svekket etter det som nå har skjedd, sier Henriksen Waage.

USAs rolle

I USA har Det hvite hus alt erklært at de ikke var varslet av Israel om angrepet- og drapet på Hamas-grunnleggeren.

— Jeg tror det er riktig at Israel ikke varslet i forkant. Men USA har alt erklært Hamas som en terrororganisasjon. Det er liten grunn til å tro at USA vil straffe Israel på en måte som gjør at landet endrer sin politikk i forhold til palestinerne. President Bush og Ariel Sharon står skulder til skulder i kampen mot terror. Europeiske land vil også nøye seg med en verbal fordømmelse av drapet, tror Hilde Henriksen Waage.