Det sier brigader Kjell Grandhagen i Forsvarets overkommando til NTB søndag kveld.

— Det norske forsvaret har vært i terrorberedskap siden 11. september, hvilket vil si at alle avdelinger er i en viss forhøyet beredskap. I sum er vår vurdering at dette er tilstrekkelig i øyeblikket, men vi vurderer situasjonen fortløpende, og utelukker ikke at beredskapen kan komme til å bli høynet i tiden som kommer. Det får vi i så fall komme tilbake til, sier Grandhagen.