KENT OLSEN

Berlin

— Annen verdenskrig er nå forbi en gang for alle, sa kansler Gerhard Schröder under ved markeringen av 60-årsdagen for D-dagen i sommer. Det betyr at de grusomme begivenhetene nå er kommet såpass på avstand at det er mulig å age en seriøs spillefilm - så dokumentarisk som mulig - om personen Adolf Hitler og dermed gi ham menneskelige trekk.

Drepte sine seks barn

For vel to år siden fikk Hitlers sekretær Traudl Junge utgitt sine erindringer, og kort tid etter forelå den anerkjente historikeren Joachim Fests skisser over Det tredje rikes siste dager. Boken het «Der Untergang».

En av leserne til de to bestselgerne var filmprodusenten Bernd Eichinger fra München. Her fant han «den dramaturgiske nøkkel» til troverdig stoff om forhold som han i årevis hadde beskjeftiget seg med. Stoff om surrealistiske begivenheter som virkelig hadde funnet sted.

På slutten av sitt herredømme gikk Hitler i bokstavelig forstand under jorden, beskyttet i sin førerbunker av fire meter tykke betongvegger. Her holdt håndlangere orgier, mens russiske bombeangrep drønnet i Berlins gater. Propagandaminister Joseph Goebbels og fru Magda tok livet av sine seks barn Helga (12), Hilde (11), Helmut (9), Holdine (8), Hedwig (6) og Heidrun (4). Føreren giftet seg med den 22 år yngre blondinen Eva Braun og skjøt så seg selv etter å ha gitt fru Hitler gift. Tusenårsriket var slutt etter 2.071 dager.

Absurd bryllup

Så lenge Hitler trodde på sin fremtid, hadde han ikke villet gifte seg med Eva Braun. I hans liv var der kun plass til Tyskland, ikke til en kone. Til slutt belønnet han henne for hennes trofasthet.

Scenen med bryllupet er absurd. Den tilkalte embetsmannen Walter Wagner, som foretok bryllupsritualet, spurte som foreskrevet om de også var av ren arisk rase.

Eichinger beskriver i «Der Untergang» de 12 siste dagene i førerbunkeren med det mål at det absurde drama skal være en virkelighet - den virkelighet som det måtte ha vært.

Avgjørende var hvordan han kunne fremstille hovedpersonen Adolf Hitler ekte, uten å parodiere og uten å gjøre Hitler ufrivillig komisk, som det har vært tendens til i tidligere filmer. For å oppnå det optimale resultatet allierte Eichinger seg med Bruno Ganz, en skuespiller av verdensklasse.

Med tårer i øynene

Som nyhetsmagasinet Der Spiegel skrev, vekker neppe noe annet av massemorderens livsavsnitt en liknende morbid fascinasjon som sluttkapittelet:

Hitler avviste en kapitulasjon: «Jeg vil kjempe så lenge jeg har en soldat igjen. Og hvis den siste soldaten forlater meg, vil jeg skyte meg selv».

22. april, to dager etter at det lille samfunnet i førerbunkeren hadde feiret hans 56 årsdag, erklærte han med tårer i øynene at krigen var tapt, og ga uttrykk for at han hadde bestemt seg for å ta sitt eget liv.

Han klaget også over at «det tyske folk ikke hadde vist seg verdig til ham». Han hadde vært drevet av alternativene «verdensherredømme eller undergang». Da det ikke, som det tidlig viste seg, kunne bli snakk om verdensherredømme, måtte det være undergang. Til det målet hadde han tilstrekkelig styrke.

Kunne ikke hate

Eichinger har lagt vekt på at han ville fortelle historien om undergangen i førerbunkeren, ikke interpretere den, det vil si også å fremstille Hitler «som han virkelig var».

Også demonen Hitler var medlem av menneskeslekten, av kjøtt og blod og ikke noe fantom.

Eichinger og Ganz sto foran en vanskelig, men utfordrende oppgave. Noe som fascinerte Ganz, ifølge ham selv. En forenklet demonisering var ikke hans stil.

— Den levende Hitler før 1945 var en annen enn den døde Hitler etter 1945, som ble skapt av etterkommerne.

Ganz forsøker å gi et autentisk bilde av Hitler. Filmen viser bilder som er bevitnet, men hittil ikke er sett. Hitler kysser sin Eva Braun. Han har et følelsesliv. Han feller tårer.

Om den store utfordringen har Ganz i et intervju i Bild am Sonntag sagt «at hvis jeg kun hater Hitler, kommer jeg ikke inn på ham».

— Den kjensgjerning har hjulpet meg, sier Ganz, - at det dominerende bildet av Hitler har oppstått etter 1945. Men mannen, som et helt folk viste sin hengivenhet til, må også ha hatt andre sider.

JYLLANDS-POSTEN/BERGENS TIDENDE

SLÅENDE LIKHET: Bruno Ganz, som spiller Adolf Hitler i filmen «Der Untergang» har en slående likhet med Der Fürer. Dette er fra en scene i filmen da han den 25. april 1945 - fem dage før sitt selvmord - dekorerte medlemmer av Hitler-jugend ved førerbunkeren i Berlin. Filmen har premiere i Tyskland 16. september.<br/> FOTO: CONSTANTIN FILM/AP