I talen Obama holdt torsdag om utviklingen i Midtøsten og Nord-Afrika, advarte han mot å tro at konflikten mellom Israel og palestinerne kan ligge uløst når hele regionen reiser seg for demokrati. Han ba partene raskest mulig ta modige skritt for å løse konflikten ved å skape to stater for to folk som kan leve sammen i fred.

For første gang sa Obama at permanente grenser mellom de to statene må baseres på linjen som skilte partene da konflikten startet i juni 1967, med landbytte de må bli enige om. Han understreket at Israels legitime behov for sikkerhet må løses, og at israelske militære styrker må trekkes fullstendig tilbake fra palestinsk jord.

— Når USA og EU nå er samstemte om hovedrammene for å løse konflikten, gir dette et nytt grunnlag for at partene kan finne tilbake til forhandlinger. Jeg oppfordrer statsminister Benjamin Netanyahu og president Mahmoud Abbas til å svare positivt på Obamas utspill, sier Støre.