Det er en hes retorikkprofessor bt.no får på telefon fra Chicago. Sammen med tusenvis av andre var han til stede da president Barack Obama holdt sin takketale til folket.

Dommen hans er klar:

— Jeg synes det var en veldig god tale, sier professoren ved Universitetet i Bergen.

— Kom med unnskyldning

Han sier presidenten manet til forsoning i sin tale.

— Den var interessant fordi den inviterer til konsensus og samarbeid. Det er både et forsøk på å samle egne tropper og å samle landet til å begynne på ny, sier Kjeldsen.

Han har vært i USA i valgkampinnspurten, og sier valgkampen har vært forbausende negativ og aggresiv fra begge sider.

— Presidenten gir en slags unnskyldning for det. Han sier politikken kan virke smålig og nesten dum, på en måte er han klar over at kampanjen ikke har gjort det beste for politikken, men han løfter det opp og gir et gjennomtenkt bilde på hva politikk er, sier professoren.

- Elektrisk

Kjeldsen mener Barack Obama er en mester i klassisk retorikk.

— Han formulerer ordene slik at han river mengden med. Særlig de stedene hvor han driver med oppramsing, gir mest applaus. Han viser med kroppspråket og blir energisk. Man merker når klimaks er, og da er folk med.

Kjeldsen beskriver stemningen i salen som elektrisk. De tusenvis som hørte på måtte vente lenge før Obama kom på scenen.

— Alle er trøtte, mange har vært og banket på dører, men folk er veldig blide. Det er en utrolig lettet og glad forsamling, sier han.

— Strakte ut en hånd

Frp-leder Siv Jensen mener valgresultatet gir Obama styrke til å fortsette den viktige jobben med å få USA på beina igjen.

— Jeg la merke til at Obama strakk ut en hånd til republikanerne allerede i sin seierstale. Det vitner om en selvsikker president som vil samarbeide. Det tror jeg er viktig for samholdet etter en lang valgkamp, samtidig som jeg tror det styrker ham som president, sier hun til NTB.

Mener Obama er styrket

Historiker Hallvard Notaker presiserer at Obama står overfor akkurat de samme utfordringene som før og må samarbeide med Republikanerne for å få gjort noe med de mange problemene som ennå er uløst.

— Gjelden, budsjettunderskuddet, behovet for en skattereform, trygdereform og kanskje til og med en eller annen type innvandringsreform er saker med harde fronter, sier han til NTB.

Men Notaker avviser at Obama er svekket.

— Han blir styrket av den fornyede tilliten fra velgerne, men problemet hans er at motparten i Kongressen også har fått det. Selv om Obama kommer til å hevde at han har fått et slags mandat av folket, vil Republikanerne peke på at de også har fått fornyet sitt flertall – det er også et slags mandat, sier Notaker.

SEIERSGLEDE: Stemningen i salen var elektrisk da president Barack Obama holdt sin takketale.
Marita Aarekol