— Barack Obama klarte en nesten umulig oppgave. Det var så store forventninger knyttet til ham, og det var så utrolig lett å bli skuffet, sier Kjeldsen.

Han er førsteamanuensis ved institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

Kjeldsen har brukt Obamas retorikk i undervisningen på instituttet helt siden hans berømte tale på det demokratiske landsmøtet for fire år siden.

Les også: Gråt for Obama

— Da skapte han historien om seg selv, som også er historien om USA. Det farlige nå var at han kunne sagt det samme han har gjort tidligere. Nå måtte han bevise at han er kompetent nok til å bli president. Det krever en ny slags retorikk enn før. Samtidig kunne han ikke forandre retorikken for mye. Da ville han ikke fremstått som troverdig, sier Kjeldsen.

Skaper sin egen ramme

Retorikkeksperten mener Obama lyktes i å skape et skille mellom «fortid» og «fremtid»: John McCain og Republikanerne representerer fortiden. Obama og Demokratene er fremtiden.

— Slik skiller han også mellom det gamle og nye Washington. Han inviterer så deg inn i rammen han allerede har skapt, sier Kjeldsen.

Obama klarte ifølge retorikkeksperten å forene det generelle med det konkrete.

— Det har karakterisert dyktige retorikere til alle tider. Han presenterer visjonene: «Hvilken nasjon er vi?» «Hva er det vi vil?» Han kombinerer med det konkrete: «Jeg vil kutte skatter», «jeg vil sikre pensjonene», «slik vil jeg angripe Afghanistan». Det var veldig effektivt, mener Kjeldsen.

Les hele talen.

Tøft for McCain

Han tror det blir vanskelig for John McCain å følge opp når han skal tale til Republikanernes landsmøte om en uke.

— Hvis McCain følger opp med personangrep, vil han bare tre inni rammen Obama har skapt om hvordan gamle Washington fungerer.

Kjeldsen synes det er vanskelig å sammenlikne Obama med andre store talere.

— Han minner om Kennedy i det at han er ung. Visjonene og fremtidstroen deler han med Kennedy. Men man kan lære mer av Obama ved å se på hvem han er mest ulik, som for eksempel Bush, en president som har brukt diametralt forskjellig retorikk, sier Kjeldsen.

Mens Bush er mest kjent for retorikk a` la «enten er du med oss, eller så er du med terroristene», bruker Obama forsoning og håp for å signalisere forandringene fra det gamle.

Hillary Clinton tapte nominasjonskampen for Obamas karisma, og for tanken på nye åtte år med en Clinton i Det Hvite Hus, tror Kjeldsen.

— Obama har en helt annen karisma. Og han snakker om sin bakgrunn mer naturlig enn noen andre, kanskje bortsett fra Bill Clinton, han som kom fra «a place called Hope». Obamas kampanje ligner en del på den Clinton førte etter fire år med en måtelig populær president, George Bush senior, sier Kjeldsen.

Enig med Kjeldsen? Se hele talen og diskuter:

ARNE NILSEN (ARKIV)
JIM BOURG