• Verdens nest største flaggstat, Liberia, har brukt inntekter fra skipsfarten til massiv krigføring. President Charles Taylor er tiltalt for krigsforbrytelser. Én million innbyggere er på flukt.
  • Norske skipsredere har vært blant Taylors største kunder. Stolt-Nielsen-gruppen har 40 skip i Liberia-registret. «Skipsrederne finansierer mord,» sier en av verdens mektigste fagforeningsledere til Bergens Tidende.

Den 4.juni i år tiltalte FNs krigsforbryterdomstol for Sierra Leone Liberias president Charles Taylor for krigsforbrytelser. Den 23. juni ble alle Taylors bankkonti i Sveits sperret og frosset av sveitsisk påtalemyndighet. Men for rederne i verdens rikeste land, Norge inkludert, er det «business as usual». 71 norskkontrollerte skip går med Liberias flagg på verdenshavene.

Menneskeliv ikke verd noe

Situasjonen i Monrovia, Liberias hovedstad, er uutholdelig. Rundt 100.000 mennesker har søkt tilflukt i byen. Én million liberiere er på flukt. Verdens helseorganisasjon sier situasjonen i hovedstaden er «katastrofal». FNs høykommissær for flyktninger, Ruud Lubbers, har følgende klare beskjed til president Charles Taylor:

— Du dreper ditt eget folk!

Det er ingen overdrivelse. I den ene rapporten etter den andre beskriver så vel FN som frivillige organisasjoner de grusomste overgrep mot sivilbefolkningen. Kvinner kidnappes, utsettes for massevoldtekter og holdes som sexslaver. Det er utstrakt bruk av tortur, og legemsdeler kappes av i en skånselløs krigføring i både Liberia og i nabolandene. Hundrevis av barnesoldater kjemper på alle sider av frontlinjene. Kort sagt: I Liberia er et menneskeliv ingenting verdt.

Ber USA aksjonere

Samtidig pågår en internasjonal dragkamp av dimensjoner. FNs generalsekretær, Kofi Annan, har innstendig anmodet USA om å bidra i en internasjonal fredsstyrke. Han ber USA være sitt ansvar bevisst. Men i Liberia er det ingen oljemilliarder eller militærstrategiske interesser av betydning. Det er bare en misere, en humanitær katastrofe av enorme dimensjoner i et land som i 14 år har opplevd en nesten sammenhengende borgerkrig.

Charles Taylor har vært en sann ulykke for Liberia, men også for nabolandene Elfenbenskysten og Sierra Leone. Taylor har sponset krigføring og ytterst brutale militsgrupper som har forsøkt å destabilisere situasjonen i hele Vest-Afrika. Hvordan har Charles Taylor, en president i et fattig land, klart det?

Jo, med penger den vestlige verden har forsynt ham med. Pengene er brukt til illegale våpenkjøp iblant annet Bulgaria og Serbia.

Diamanter, tømmer og skip

Charles Taylor har hatt tre hovedinntektskilder som har finansiert den brutale krigføringen: Eksport av tømmer fra landets tropiske regnskog, eksport av uslepne diamanter - blant annet stjålet fra Sierra Leone, og Liberias Internasjonale Skips- og Selskapsregister (LISCR).

LISCR og skip i registret har stått sentralt når det gjelder tåkelegging av den illegale diamanthandelen, av illegal tømmerhandel og illegal våpenhandel. Det har FNs ekspertpanel for Liberia dokumentert ved gjentatte anledninger. Dermed har de også dokumentert massive brudd på FN-vedtatte sanksjoner.

FN har så langt ikke vedtatt noen sanksjoner mot Liberias skipsregister, men de har ført bevis for at penger, ved fire anledninger, er gått direkte fra kassen i skipsregistrert til å betale en kjent, internasjonal våpenhandler.

Stolt-Nielsens 40 skip

Liberia er verdens nest største skipsfartsnasjon, målt i tonnasje. Bare Panama er større. Det er oljetankere som dominerer, men også cruiseflåten er en betydelig kunde. Samlet går rundt 1800 skip rundt på verdenshavene med Liberias flagg, og antallet øker stadig, skal vi tro registerets administrasjon i USA. De siste seks månedene er 220 nye skip blitt registrert. Ifølge LISCR skyldes det at «skipsredere anerkjenner og er tiltrukket av kvalitet.»

60 prosent av Liberia-flåten kontrolleres av redere fra et fåtall land. Det er Norge, Japan, Hellas, Tyskland og USA.

John Fredriksens tankrederi, Frontline, har flere av sine skip i Liberia. Det samme har oslorederiet Halfdan Ditlef-Simonsen & Co. I april i fjor uttalte administrerende direktør Kjell Hofsli at Liberia var «greit, mer effektivt og mindre byråkratisk» enn norske registre.

Den aller største kunden er imidlertid Stolt-Nielsen Transportation Group. Rederiet har, ifølge databasen Equasis, 40 skip registrert i Liberia. Rederiets hovedkontor i Nederland opplyser at det bare er direktør Otto Fritzner som kan uttale seg om saken. Han er på reise og deretter på ferie, og vil ikke være tilgjengelig «på flere uker.» 38 av Stolt-Nielsens skip har navn som begynner på Stolt, deriblant «Stolt Vestland».

- Bytt flagg!

Men dette er ingenting å være stolt av, ifølge generalsekretær David Cockroft i Den internasjonale transportarbeiderorganisasjonen, ITF. Han leder en verdensomspennende organisasjon med fem millioner medlemmer.

Cockrofts råd til norske redere kan ikke misforstås:

— Bytt flagg! Kutt alle bånd med dette avskyelige regimet og morderne som skipsredernes penger har finansiert og bevæpnet.

ITF er av den oppfatningen at «det er så mye blod på det liberiske flagget, at det bør fires fra verdensflåten.»

Taylors pengebinge

Charles Taylor tok over makten i Liberia i 1997. Han tok kontrollen over registret fra 1. januar 2000. Det tok ikke lang tid før pengestrømmen fant veien til lommene på folk som handler med våpen. Etter omfattende bråk måtte imidlertid registerets hovedkontor i Virginia, USA, slutte med disse overføringene. I stedet ble en fastsatt andel av inntektene til registret overført til staten Liberia.

I perioder har disse pengene utgjort så mye som 50 prosent av statens offisielle inntekter, men det er ikke snakk om mange penger i statsbudsjettsammenheng, 100-150 millioner kroner i året. Likevel er ikke pengene brukt til en trengende befolkning, men til innkjøp av mer våpen.

Stengt for innsyn

FNs sikkerhetsråd syntes ikke dette var særlig fornuftig, og vedtok at Liberia måtte godta en uavhengig revisjon av statens inntekter fra skipsregistret for å sikre at pengene ble brukt til humanitær innsats og utvikling. Liberia sa ja til dette, og inngikk en kontrakt med en vestafrikansk avdeling av det multinasjonale revisjonsselskapet Deloitte & Touche. Kontrakten viste seg imidlertid å inneholde så mange forbehold og krav om hemmelighold at revisjonsselskapet ble tvunget til å trekke seg fra jobben - etter massive, internasjonale protester.

Og der står saken. FNs sikkerhetsråd har ikke klart å påtvinge Charles Taylor noen form for åpenhet om hvordan inntekter fra skipsfart og tømmereksport brukes. Noe som førte til at Sikkerhetsrådet den 6. mai gjorde et vedtak hvor det slås fast at Liberia ikke har sannsynliggjort at pengene går til sosiale, humanitære eller utviklingsformål. Sikkerhetsrådet kan derfor heller ikke utelukke at inntekter fra skipsfart og tømmereksport fortsatt brukes til å bryte FNs sanksjoner som forbyr våpenhandel med Liberia og Charles Taylor.

ILLEGALE VÅPENKJØP: Liberias skipsregister har gitt landet årlige inntekter på 100–150millioner kroner. Pengene har president Charles Taylor brukt til blant annet illegale våpenkjøp fra land som Bulgaria og Serbia. <br/>FOTO: LUC GNAGO/REUTERS