Forskyvninger i landmassene førte til at de faste forbindelsene mellom Storbritannia, Nederland, Tyskland og Danmark ble satt under vann, sier geologen David Smith. Smith la nylig fram sine teorier på en vitenskapelig kongress i Glasgow.

— Vi vet ikke helt nøyaktig når det som i dag er de britiske øyer mistet den landfaste forbindelsen med Kontinentet. Men vi går ut fra at det var for rundt 6000 til 8000 år siden, forklarer Smith ifølge nyhetsbyrået DPA.

Store jordskred på den sørvestlige del av den skandinaviske halvøya - altså i Sør-Norge - utløste kjempemessige bølger i Nordsjøen. Disse bølgene, som på fagspråket kalles tsunamier, er så store og kraftige at de kan krysse lange havstrekninger.

Tsunamiene som oversvømmet dalsøkket mellom England og Kontinentet, og dermed skapte Den engelske Kanal, var opp til 35 meter høye. David Smith mener at skredene som utløste disse tsunamiene, må ha gått på steder i nærheten av dagens Stavanger.