• Norge spiller en viktig rolle som forbilde for andre land i humanitært arbeid og hvis Norge ivaretar denne rollen, vil det gi en posisjon som bare styrker de norske mulighetene som fredsmegler videre i konflikten på Sri Lanka.

MAGNE OLSEN

Dette sier den politiske lederen for De tamilske tigrene (LTT), Tamilselvan, i et intervju med Bergens Tidende i Tigrenes hovedkvarter i går, i distriktet Kilinochchi.

— Vi venter at Norge gjør en stor innsats i gjenoppbyggingen av Sri Lanka, fortsetter han. Norge har vært effektive i arbeidet med fredsprosessen mellom De tamilske tigrene LTT og regjeringen i Colombo.

Tamilselvan mener at samarbeid om å lindre virkningene av naturkatastrofen, og bygge opp landet, kan skape bedre grobunn og samarbeidsklima mellom regjeringen i sør og De tamilske tigrene. Han vil ikke gi noe tidspunkt for mulige nye fredsforhandlinger, men utelukker ikke at det kan skje i 2005.

— Det er selvsagt ikke bare opp til LTT, men regjeringen i Colombo. Hvis de vil gå inn i forhandlinger, skal det ikke stå på oss.

Sammenheng

Norges ambassadør til Sri Lanka, Hans Brattskar, mener det er klare sammenhenger mellom fredsprosessen og det humanitære arbeidet som nå venter i Sri Lanka.

— Norge er allerede tungt inne både humanitært og på utviklingssiden her i landet. Folket venter mye av oss. Oppgaven nå er tredelt: Det må gjøres nødsarbeid og humanitært arbeid lenge ennå. Så kommer gjenoppbyggingen. Men for å lykkes i dette arbeidet trenger landet fred og jeg tror samholdet i Sri Lanka kan bli styrket, sier ambassadøren.

De positive uttalelsene fra Tigrene kommer også som en reaksjon på et norsk utspill: Norges ambassadør bedkreftet overfor begge parter i går at Regjeringen har bevilget 1 milliard kroner til gjenoppbygging i de katastroferammede områdene i Sørøst-Asia.

Ambassadøren har ikke gått ut med tall for fordeling, men sier at Sri Lanka vil få en vesentlig del av hjelpen. Milliarden skal ikke gå til nødhjelp, men mer langsiktige investeringer for å bidra til at katastroferammede områder kan komme på fote.

Dette beløpet har gjort inntrykk og her i Sri Lanka er det naturlig å tenke seg at støtte til den knallhardt rammede fiskeriindustrien kan bli et viktig norsk bidrag.

— Vi kan fisk, Sri Lanka kan fisk. Vi har både organisasjoner og institusjoner som kan gjøre en viktig jobb for fiskeriindustrien på Sri Lanka, som ikke bare ligger nede, men delvis er knust, sier Brattskar.

Orienterte seg

Ambassadør og ambassadesekretær Tom Knappskog var i går på besøk både hos militære og sivile myndigheter på regjeringssiden i byen Rafnia, før turen gikk til det tamilsk-kontrollerte området og Tiger-hovedkvarteret i Kilinochchi. De var ute for å orientere seg om hjelpesituasjonen i de katastroferammede områdene, pluss for å få et bilde av hvilken hjelp som trengs videre.

Det er regulære grensepasseringer mellomregjerimngskontrollert område og den sonen Tigrene nå kontrollerer, som følge av våpenhvilen i februar 2002, etter forhandlinger med Norge i førersetet.

LTT-leder Tamilselvan mener at våpenhvile-tiden kunne ha vært utnyttet bedre, det ville ha styrket landet til å reise seg fra katastrofen som kom nå.

— Ingen av de stridende partene på har ressurser til selv å løse krisen; begge sidene må ha hjelp utenfra, sier Tiger-lederen. Han håper at partene skal komme frem til bedre samarbeid og kontakt i tiden for gjenoppbygging.

— Jeg har tro på at krisen kan bidra til å bygge tillit mellom partene, sier ambassadør Brattskar til BT.

— Og Norge har alltid hatt et nært samarbeid med Sri Lanka. Når ulykken skjer, står vi klar med hjelp, som en varm venn.

LEDER: Politisk leder for De tamilske tigrene, Tamilselvan, er 37 år. Han ble med i langvarige krigen på Sri Lanka som 17-åring.<p/>FOTO: KRISTIAN JACOBSEN