Brussel:

Det er ikke nytt at Samfylkingen, Islands sosialdemokrater, ønsker forhandlinger med EU om medlemskap. Samfylkingen har hatt standpunktet i noen år, men uravstemningen blant medlemmene i oktober satte trykket på. 81,5 prosent av medlemmene sa ja.

Det nye i situasjonen på Island er at Samfylkingen stadig stiger på meningsmålingene. 1. desember ble partiet støttet av 32 prosent, fem prosent mer enn ved valget i 1999 og ti prosent mer enn for et år siden.

Maktskifte?

Statsminister David Oddsons Selvstendighetsparti — som er mot EU - ligger fortsatt høyt med rundt 40 prosent. Men Samfylkingen er på offensiven.

— Selvstendighetspartiet har hatt makten i 12 år. Det er en stigende følelse på Island at det er på tide å gi dem en hvilepause, hevder Bryndís Hlödversdóttir, Samfylkingens parlamentariske leder.

Hun ser håp om maktskifte etter valget i mai neste år.

— Vi begynner å bli så store at en regjeringskoalisjon med Framskrittspartiet er en reell mulighet. I så fall kan vi også få en islandsk EU-søknad, sier Hlödversdóttir til Bergens Tidende.

Framskrittspartiet, som på siste meningsmåling støttes av 14 prosent, tilsvarer Senterpartiet i norsk politikk. Partiet er i dag Selvstendighetspartiets koalisjonspartner. Partileder Halldór Asgrimssón er utenriksminister. Han har flere ganger antydet at han er for islandsk EU-medlemskap, selv om flertallet i partiet hans trolig ikke er det. Det bekymrer ikke Samfylkings-politikeren, som understreker at situasjonen på Island er i rask endring.

— Det er en stigende erkjennelse på Island om at EØS-avtalen er på vei til å dø. EU-siden er blitt totalt dominerende innenfor EØS, Island får ingen adgang til det politiske samarbeidet som er kommet til etter at avtalen ble forhandlet – altså etter 1992, sier Hlödversdóttir.

Norge på gli..?

Ja-flertall i norske meningsmålinger og de ferske signalene fra Kjell Magne Bondeviks pressekonferanse i København er også registrert:

— Vi ser at Norge kan søke om noen få år. En norsk folkeavstemning i 2007 har vært antydet. Uten Norge er EØS-avtalen i alle fall utenkelig. Vi må derfor komme i gang med prosessen på islandsk side snarest, sier Bryndís Hlödversdóttir. Hun mener Norge og Island bør søke og forhandle samtidig.

— Vi har mange felles interesser både i forhandlingene og etterpå. Bare tenk på hvor sterkt et samlet Norden kan bli i EU - Island, Norge, Danmark, Sverige og Finland, sier Hlödversdóttir.