• Bare økt bistand fra Norge og andre industrialiserte land kan bidra til å redusere fattigdommen i verden.

ATLE M. SKJÆRSTADatle.skjaerstad@bt.no

Det sier utviklingsminister Anne Kristin Sydnes til Bergens Tidende. Torsdag åpner hun sammen med lederen for FNs Utviklingsprogram (UNDP), Mark Malloch Brown, en konferanse på Chr. Michelsen Institute (CMI) Bergen der strategier for bekjempelse av fattigdom skal drøftes.

Større ansvar Sydnes sier at Norge i dag har et større ansvar for å bekjempe fattigdom enn for ti år siden.

— Vi vet mer enn noen gang tidligere om fattigdommen og de problemer den fører med seg. Det er da også en av grunnene til at reduksjon av fattigdom er en av hjørnesteinene i alle forsøk på å skape utvikling. Som et av verdens rikeste land, har vi et svært stort ansvar for å skape utjevning mellom fattige og rike land, sier utviklingsministeren.

Mer til bistand Sydnes mener at Norge bør øke bevilgningene til utviklingsformål i den tredje verden. Men samtidig må Norge også forsterke arbeidet med å skaffe utviklingslandene markedsadgang for varer de produserer og for at de fattigste landene skal oppnå gjeldslette.

— Landene må settes i stand til å klare seg selv, sier hun. Utviklingsministeren fremholder at det er i dag er større forståelse, både nasjonalt og internasjonalt, for behovet for å bekjempe fattigdommen.

— Det er kommet med den økede globaliseringen, avstandene mellom verdensdelene er øket, og det er større forståelse for den gjensidige avhengigheten mellom de forskjellige landene. Redusert fattigdom vil skape større stabilitet, bedre forutsetninger for å redusere flyktningstrømmen og å bekjempe globale sykdommer, sier Sydnes.

Betingelser Utviklingsministeren synes det er riktig at det knyttes betingelser til den bistanden som ytes.

— Vi kan ikke yte bistand til land som ikke viser vilje til å gjennomføre demokrati og menneskerettigheter, sier Sydnes, som sier seg glad for den store oppslutningen det er i alle grupper i det norske samfunnet om bistanden til utviklingslandene.