• Oljenasjonen Norge har et moralsk ansvar for klimakutt og må begynne jobben hjemme.

Det mener Sveriges tidligere statsminister Göran Persson.

— Man må begynne klimakuttene hjemme, ellers vil man ikke ha noen troverdighet internasjonalt, sier Persson til NTB.

Persson, som er i Oslo for å motta Sofieprisen for sin miljøinnsats som svensk statsminister, påpeker at det er de konkrete resultatene som sier noe om hvor vellykket en klimapolitikk er, ikke målene man setter seg.

— Det er lett å sette opp mål. Jeg venter med spenning på den konkrete innsatsen, sier Persson om den norske regjeringens ambisiøse mål for klimakutt i årene framover.

Han mener samtidig at Norge har alle forutsetninger for å bli verdensledene innen den internasjonale klimakampen. Han trekker fram landets fredsengasjement, det folkelige engasjementet og Norges rikdom som gode argumenter for det.

— Samtidig kommer Norges rikdom fra olje og gass, som jo er en sentral forurensningskilde. Norge har dermed et spesielt moralsk ansvar i klimakampen, sier Persson.