• Jeg vil gjerne at Haukeland universitetssykehus og Universitet i Bergen er med og bygger opp det medisinske fakultetet ved universitetet i Botswana.

et sier Botswanas president Festus Mogae i en samtale med Bergens Tidende.

Presidenten er også opptatt av å få i stand samarbeid med norske myndigheter og norske bedrifter i arbeidet med å diversifisere landets økonomi. Botswana har i dag en økonomi basert på rike diamantforekomster, men regjeringen ønsker å bygge en økonomisk plattform for fremtiden der flest mulig av landets knapt to millioner innbyggere får del i rikdommen.

En suksesshistorie

Økonomisk sett er Botswana en suksesshistorie med en stabil økonomi, så å si fri for korrupsjon. Helse— og skolevesen er allerede godt utbygget, det samme gjelder annen infrastruktur, men det gjenstår mye.

Suksessen har en pris. Botswana var et av Norges hovedsamarbeidsland i Afrika, men ble strøket av listen i 1997 da resultatene av en målrettet politikk begynte å vise seg.

  • Vi er takknemlige for den hjelpen vi fikk. Dere viste dere som gode venner da vi trengte det som mest, sier presidenten.

Han ønsker norske myndigheter og norske virksomheter - kanskje spesielt innen høyteknologi - velkommen til fornyet samarbeid. Ikke i form av bistandskroner, men for eksempel i fellesprosjekter som kan innebære samarbeid og sameierskap om bedrifter.

— Dere har kunnskap og viten, vi har arbeidskraft, sier han og peker på at landet står overfor store utbygginger i elektrisitetssektoren og innen telekommunikasjon.

— Jeg tror vi kan by på interessante oppgaver både for offentlige og private selskaper.

Presidenten sier at regjeringen har et omfattende program for privatisering av offentlige selskaper, blant annet flyselskap og telekommunikasjoner. Han fremholder at det vil være attraktivt både for norske myndigheter og private selskaper å være med i denne prosessen.

Turisme

Botswana er i gang med en omfattende utbygging for bedre å utnytte mulighetene for å bli et attraktivt reisemål. Kanskje landets viktigste naturlige forutsetning ved siden de rike diamantleiene.

Denne utbyggingen har skapt konfrontasjoner i forhold til urbefolkningen San-folket. Regjeringen er blitt utsatt for kraftige beskyldninger om brudd på menneskerettighetene, blant annet fra London-baserte Survival International. Presidenten avviser i hovedsak beskyldningene, men medgir at det kanskje vil være riktig å samarbeide med andre europeiske menneskerettighetsorganisasjoner for å få slutt på det han kaller «urettferdig kritikk».

Rune Nielsen