– Vår holdning er meget klar på dette punktet. Dersom en fiskebåt mistenkes for å ha drevet med ulovlig fiske, er det flaggstaten som skal varsles og følge opp. Det er ingen enighet om at Norge skal gjøre den jobben, sier EU-kommisjonens talskvinne for fiske og maritime saker, Mireille Thom, til NTB.

Hun understreker at hele EU støtter Spania på det prinsipielle punktet, men sier videre at hun ikke har nok informasjon om hendelsen rundt de to spanske trålerne til å kommentere den spesifikt.

– Vi har ikke all informasjon om denne hendelsen ennå. Men det sentrale er at reglene må bli anvendt, og de tilsier at det er flaggstaten som skal gripe inn, sier Thom.

Hun mener den siste hendelsen demonstrerer at det haster med å få på plass «en felles avtale mellom de berørte parter om inspeksjon og kontroll».

– Norge og EU har et utmerket forhold, så det bør være mulig å sette seg ned og prate om disse tingene, sier Thom, som regner med at temaet vil komme opp i møter mellom EU og Norge i nær framtid.

EU-kommisjonens talskvinne vil ikke si noe om hva EU kommer til å foreta seg dersom Norge insisterer på å gripe inn overfor utenlandske fartøyer også i tiden framover.