Norge bør følge de 17 EU-landene som setter grenser for import av israelske varer produsert på okkupert land. Og norsk Midtøsten-politikk er blitt mer ukritisk til den israelske okkupasjonen med Frp i regjering. Det mener Ap-leder og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre.

— Det handler ikke om å boikotte Israel, men å sette grenser for varer som kommer fra de områdene landet har okkupert. Jeg mener Norge burde være tydeligere med å påpeke okkupasjonens betydning for den konflikten vi ser i dag. Visjonen om en tostatsløsning viker nå for det vi kan kalle en énstatsrealitet: Ett land med en okkupant og med okkuperte, sier Støre.

Kritiserer Brende

— Israel har rett til å forsvare seg. Ingen land kan godta å leve med raketter som skytes inn over landet. Men det er ikke forholdsmessighet mellom det palestinerne gjør og den reaksjonen Israel kommer med, sier Støre.

— Jeg synes det er for utydelig når utenriksminister Børge Brende sier vi må stille spørsmål ved om det er forholdsmessighet. Norges vage uttalelser bidrar til å senke terskelen for mer av det samme, kraftige luftangrep, som tar mange sivile liv, sier han.

Mer Israel-vennlig

Ap-lederen tror hans etterfølger Brede handler innenfor strenge rammer, som regjeringssamarbeidet med Frp skaper.

— Det har lenge vært bred enighet om norsk Midtøsten-politikk, mellom Ap, Høyre, og med sentrum og KrF. Frp er det norske partiet som går lengst i ukritisk å støtte Israel. Det så vi ikke minst under den siste Gaza-krigen, da nåværende finansminister Siv Jensen ukritisk støttet krigføringen, og krevde at Norge skulle trekke støtten til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger.

— Nå utformes den norske politikken i et tyngdepunkt mellom Høyre og Frp. Det bidrar ikke til en balansert politikk.

— Jeg frykter at den endringen som nå skjer i norsk holdning vil svekke Norges posisjon i regionen. Ikke minst i giverlandsgruppen for palestinerne, som vi leder, mener Jonas Gahr Støre.

Diskuter saken under: