• Nordmenn har gått glipp av pave Johannes Paul II og hans storhet. Muligens skyldes det at paven har fått redselsfulle omtaler i norske medier, sier den bergenske dominikanerpater og kriminalforfatter Aage Hauken.

Dr. teol. Hauken har i flere år undervist på et teologisk seminar i Roma. Han har møtt paven flere ganger. For tiden er Hauken kapellan for tre nonner i et kloster på Voss.

— Jeg tror at få nordmenn har fått med seg at pave Johannes Paul II er en av vår tids viktigste politikere. Han spilte en stor rolle i kommunismens fall. Det er nå bevist at KGB stod bak mordforsøket på ham. Paven ringte også makthaverne i Kreml og sa at han ville forlate Roma og være hos sitt folk i Polen dersom Sovjetunionen gikk til invasjon, sier Aage Hauken.

- Vittig og sjarmerende

— Johannes Paul II var en økumenisk innstilt pave som søkte større fellesskap med andre kristne kirkesamfunn, jøder, muslimer og andre verdensreligioner. Dette har nok en del nordmenn fått med seg, ikke minst etter at paven besøkte Norge i 1989. Men jeg tror at nordmenn har gått fullstendig glipp av at Johannes Paul II har en teologisk briljant hjerne. Kirkehistorisk har han bidratt til en modernisering av kirken ved å utnevnte stadig nye helgener og martyrer.

Nordmenn har gjennom norske medier fått mest informasjon om pavens syn på abort, prevensjon og homofili, og dette har skurret i norske ører.

Hans pontifikat har vært sammensatt og det er altfor tidlig å konkludere. Men det er hevet over tvil at han er en av de helt store paver i moderne tid. På det personlige plan møtte jeg ham som en avslappet, vittig og sjarmerende person, sier Aage Hauken.

- Et ankerfeste

  • Jeg tror at mange nordmenn har stor respekt for pave Johannes Paul IIs innsats for de fattige, for fred og for sitt politiske og etiske engasjement, sier katolikken Bernt Oftestad, som er teologiprofessor ved Menighetsfakultetet i Oslo.

— Mange konservative, lutherske kristne i Norge har opplevd paven som en sterkt bibeltro kristen som har vært et ankerfeste også for dem. På den annen side er det et sterkt antikatolsk drag i norsk kulturelite. Det så vi da det tok lang tid før NRK stoppet parodier av den syke paven som Trond-Viggo Torgersen hadde laget. Jeg tror at nordmenn i allminnelighet i større grad har åpnet sitt sinn for ekte religion. Paven har etter min oppfatning bidratt til gjennom sin veldige utstråling.

- En far forlater oss

– Johannes Paul II ble valgt til pave på et tidspunkt da mange norske katolikker opplevde at det var mye uro i kirken etter alle reformprosessene. I den situasjonen fikk Johannes Paul II samlet kirken og gitt den retning. Norske katolikker opplevde da kirken som et skip som seilte med en fast og samlende styrmann ved roret. For katolikker oppleves paven ikke bare som en leder på toppen, men som et menneske som er kommet nær oss. Fromme katolikker verden over føler nå at en far er i ferd med å forlate oss, sier Bernt Oftestad.

Sympati under sykdom

Religionsviter Karstein Hopland ved Universitetet i Bergen tror at Johannes Paul II har bidratt til at katolske skikker som lystenning, pilegrimsvandringer og sansen for eldre kirkebygg er blitt mer utbredt blant nordmenn flest de siste tiårene.

— Jeg tror at paven har fått mye sympati under sin sykdom. Han har fremstått som den lidende pave. I dette kan han ha minnet om Jesu lidelse i hans siste timer. Det er utenkelig at en pave skal avsette seg selv. Hele valgprosessen blir jo gjennomført ut fra den overbevisning at Gud står bak det valget som blir gjort til slutt. At paven har fortsatt sin gjerning på tross av sykdom og alderdom kan oppfattes som en protest mot den vestlige verdens stadig økende effektivitetskrav, sier professor Karstein Hopland.

DOMINIKATERPATER PÅ VOSS: Aage Hauken fra Bergen, som nå er kapellan på Voss, sier at pave Johannes Paul II har vært en av vår tids største politikere. <p/>FOTO: SCANPIX