Amerikanske spionsatellitter skal ha oppdaget stor aktivitet i form av mennesker og lastebiler nær testområdet der Nord-Korea angivelig prøvesprengte en atombombe 9. oktober.

Aktiviteten kan tyde på at landet forbereder en ny prøvesprengning, sier etterretningskilder til NBC News.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har stilt spørsmål ved om Nord-Korea faktisk gjennomførte en prøvesprengning i forrige uke.

Under en pressekonferanse i Wien mandag snakket IAEAs visedirektør Olli Heinonen om «en mulig atomeksplosjon», og viste til at verken Russland eller Sør-Korea har påvist radioaktivitet.

USA hevder derimot å sitte på luftprøver som beviser at Nord-Korea gjennomførte en prøvesprengning, men at eksplosjonen var på under 1 kilotonn.

NY BOMBE: Nord-Korea skal være i ferd med å planlegge en ny prøvesprengning, melder NBC News.
REINHARD KRAUSE