– Jeg har aldri opplevd tilsvarende, sier Tommy Johansen, assisterende fylkesdirektør hos Nav Hordaland.

Opplysningene om det spesielle opptrinnet mellom to Nav-ledere med personalansvar fremkommer i en dom fra Bergen tingrett. En avdelingsleder gikk til sak etter å ha blitt suspendert av Nav. Han krevde suspensjonen kjent ugyldig, samt erstatning. Videre krevde han at Nav skulle betale saksomkostninger.

Skriftlig irettesettelse

Dommen beskriver en betent konflikt i forbindelse med en omorganisering fra 2014 til 2015.

Mandag 10. august 2015 oppsøkte Nav-sjefen avdelingslederens kontor. Tema var ny organisasjonsmodell og tildeling av ressurser.

Avdelingslederen ba om at samtalen ble avsluttet og at sjefen forlot kontoret, noe sjefen ikke etterkom. Det endte med at avdelingslederen åpnet kontordøren og den andre forlot kontoret.

Dagen etter ble avdelingslederen innkalt på sjefens kontor. Han fikk da en skriftlig irettesettelse etter opptrinnet dagen før. Sjefen reagerte på at avdelingslederen nektet å snakke med ham og ga uttrykk for at måten han kommuniserte på var uakseptabel.

Nekter for å ha skubbet

Avdelingslederen forlot da kontoret, leste reprimanden og returnerte til sjefens kontor. Sjefen har forklart at han ble skubbet og at avdelingslederen oppførte seg truende.

I retten forklarte Nav-sjefen at avdelingslederen kom mot ham med armene krysset over brystet sitt og at han dyttet ham med armene fortsatt krysset over brystet. Deretter stormet han ut fra kontoret. Avdelingslederen nekter for å ha skubbet den andre. Retten finner det heller ikke bevist at han gjorde dette.

Nav-sjefen kontaktet en kollega, som igjen varslet Tommy Johansen, assisterende fylkesdirektør i Nav. Han kom til og beskrev i retten at han opplevde Nav-sjefen som «tydelig preget» og at han var «i en form for sjokk».

I dommen fremkommer det at Nav vurderte å tilkalle politiet.

Bedriftstjenesten ble koblet på og Nav-sjefen ble tilbudt psykologhjelp. Den andre ble utestengt fra arbeidsplassen. Nav brukte ordet permisjon, men i realiteten ble han suspendert. Nav ønsket også å overføre ham til et annet kontor, noe han nektet. Mannen mente seg utsatt for flere formelle feil, noe retten også gir ham delvis medhold i.

– En svært spesiell situasjon

Bergen tingrett slår fast at Nav var i sin rett til å suspendere mannen, men at suspensjonen skulle ha vært kjent ugyldig fra 24. september 2015. Da hadde Nav bestemt at avdelingslederen skulle få en ordensstraff og ikke avskjed.

– Jeg har ikke drøftet dommen med min klient. Vi får ta stilling til om vi skal anke, sier LO-advokat Katrine Rygh Monsen.

– Dommen bekrefter at beslutningen vi gjorde var riktig, men at vi gjorde noen saksbehandlingsfeil, som vi selvsagt skulle ha vært foruten. Samtidig var dette en svært spesiell situasjon, sier Tommy Johansen, assisterende fylkesdirektør hos Nav Hordaland.

Bergen tingrett mener at avdelingslederen ikke har krav på erstatning eller saksomkostninger. Han fikk full lønn når mens han var utestengt fra arbeidsplassen. Videre hadde Nav tilbudt ham 50.000 kroner i oppreisingserstatning samt advokatutgifter. Dette takket mannen nei til.

Ifølge Johansen arbeider de to Nav-ansatte fortsatt i etaten, men har ikke samme arbeidssted. Johansen mener situasjonen ikke er «ideell», men at Nav forholder seg til de rettigheter og plikter et ansettelsesforhold medfører.

Etter at denne artikkelen ble publisert, har BT mottatt følgende melding fra advokat Katrine Rygh Monsen:

«Vi har nå gjennomgått dommen og ser at retten er enig med oss i at arbeidsgiver i flere uker ulovlig har utestengt arbeidstaker fra arbeidsplassen. Det er oppsiktsvekkende at NAV som arbeidsgiver ikke forholder seg til landets lover og regler.

Når det gjelder dommen forøvrig, mener vi faktum og arbeidsgivers fremstilling på flere punkter er feil, hvilket også nødvendigvis påvirker det samlede resultatet. Vi vurderer derfor å anke saken.»