På kort tid kan dette skape bråk og demonstrasjoner, men jeg tviler på at det får politisk betydning på lang sikt, sier hun.

Hun påpeker imidlertid at dødsbudskapet kommer samtidig med at spørsmålet om Kosovos uavhengighet skal avgjøres, og en skjerpet serbisk nasjonalistisk retorikk kan gjøre denne prosessen vanskeligere.

Nordlöf-Lagerkrantz frykter også at dersom innenrikspolitiske krefter bruker Milosevics død til å piske opp stemningen, vil dette bremse Serbias EU-tilnærming. Det skal allikevel mye til, for det er nye krefter i Serbia som nå taler sterkere enn Milosevic. – Spesielt de økonomiske interessene, sier hun.