Leif Holmström var sjef for den svenske marinens ubåtforsvarsanalysesentral (Musac) fra 1985 til 1994.

Forsvarsstabssjef Bror Stefenson og andre høyt plasserte svenske militære ledere samarbeidet med NATO og inviterte ubåter fra alliansen, hevder fredsforskeren Ola Tunander i en ny bok.

Tunander sier forsvarsstabssjefen lot en NATO-ubåt slippe unna etter å ha kjørt seg fast innenfor mineavsperringen ved Mälsten i Hårsfjärden utenfor Nynäshamn i oktober 1982.

De lokale befalet ville utløse minene, men fikk forbud av Stefenson. Derfor kunne ubåten ta seg ut av sperringen, hevder Tunander.

(NTB)