• USA vil styrke NATO, men en mulig krig mot Irak skal ledes av USA - ikke av NATO, sier den amerikanske presidenten George W. Bush.

JØRGEN ULLERUP

PIERRE COLLIGNON

Det er ingen tvil om at mannen med mest makt i NATO heter George W. Bush.

Da den amerikanske presidenten kom til Praha i går, behøvde han bare å peke opp i luften for å illustrere USAs enestående styrke. Himmelen over den tsjekkiske hovedstaden er nemlig bevoktet av amerikanske F15— og F16-jagerfly, slik at NATO-landenes stats- og regjeringssjefer trygt kan samles til toppmøte de neste to dagene.

George Bush kom til byen med et budskap om at USA ikke vil slippe Europa. Han holdt en tale for en gruppe tsjekkiske studenter, hvor han minnet om at unge amerikanere to ganger i det tyvende århundre har ofret deres liv for Europa. Det engasjementet gjelder ennå i dag, fortsatte Bush, og slo fast at USA er klar til å utvide NATO med enda flere land enn de syv som vil bli invitert inn i alliansen under toppmøtet.

Spurte 52 land

George Bush oppfordret også europeerne til å gjøre en alvorlig innsats for å få flere militære muskler, hvis de vil holde liv i den vestlige alliansen.

— Idet mange trusler mot NATOs medlemmer kommer fra andre deler av verden, må NATOs styrker være forberedt på å operere utenfor Europa. Da det var bruk for styrker i Afghanistan, var NATOs muligheter begrensede. Vi må bygge opp nye styrker, sa USAs president.

I går ba USA 52 land om å avgjøre om de vil delta i en international koalisjon, hvis det blir bruk for å føre krig i Irak. Dermed går USA inn for en koalisjon av «villige allierte» etter samme modell som ble brukt under krigen i Afghanistan og under Golfkrigen.

Det etterlater NATO som en organisasjon på sidelinjen.

— Hvis Saddam Hussein ikke vil la seg avvæpne frivillig, vil USA lede en «coalition of the willing» for å tvinge ham til det, sa George Bush under en pressekonferense.

Advarte Saddam

Den amerikanske presidenten gjorde det klart at de europeiske landene nå må avgjøre om de vil være med på at sikre verden mot den irakiske trusselen.

— De europeiske landene skal finne sin plass i verden. De kan enten ta et globalt ansvar, eller velge å isolere seg fra verdens utfordringer. USA har truffet sitt valg, sa Bush og sendte enda en advarsel til den irakiske diktator:

— Skulle Saddam Hussein enda en gang benekte at han råder over et arsenal av kjemiske og biologiske våpen, vil han gå inn i sin endelige fase med en løgn. Vi vil ikke tolerere det.

Den amerikanske president har planlagt separate møter med lederne fra Tjekkia, Tyrkia, Frankrike og Storbritannia for å diskutere Irak, men ikke med den tyske kansler Gerhard Schröder. Han har nemlig utløst en mindre krise i forhold til Washington ved å utelukke enhver tysk deltakelse i en krig mot Saddam Hussein.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende