• De virkelige terroristene i Iran er mullaene som styrer landet. De fengsler, torturerer og henretter sine motstandere fortsatt.

JAN TYSTAD

Studentlederen Iman Samiizadeh ga noen solide spark til Irans religiøse ledere under en pressekonferanse for utenlandske journalister i London i går. Sammen med ham var to andre eksperter på Iran. Den ene er den internasjonalt kjente journalisten Amir Taheri som skriver for International Herald Tribune, New York Times, Newsday og andre aviser og tidsskrifter. Den andre er professor Ali Granmayeh som er tidligere iransk diplomat og nå professor ved Midtøsten-instituttet på London university.

På gangen utenfor lokalene til Foreign Press Association sto iransk fjernsyn for å fotografere den opprørske studentlederen.

Bombing?

Både USAs president George W. Bush og Storbritannias statsminister Tony Blair har advart Iran om at landet kan bli det neste målet i krigen mot terrorister. Men ønsker de tre en amerikansk bombing og invasjon for å bli kvitt mullaene?

— Nei, svarer de.

De tre kritikerne mener det er langt bedre å støtte de demokratiske kreftene i landet, som studentbevegelsen og fagforeningene som krever demokrati.

— Studentbevegelsen ble startet i 1953 etter mønster fra liknende bevegelser i Latin-Amerika, forteller Iman Samiizadeh.

Studentene ble ofte forfulgt og fengslet av de forskjellige regimene i Iran. Etter at Khomeini innførte sin islamske stat, ble bevegelsen totalt forbudt.

— Da Khomeini døde og det ble holdt valg i 1997, lovet Khatami oss talefrihet. Han ble valgt til president fordi han var det minste av tre onder, men han holdt ikke ord. Han lot oss kritisere en periode, men arresterte deretter alle som hadde våget å kreve demokrati. Han ville beholde mullah-styret, forteller de tre.

Torturert

Studentlederen Samiizadeh var en av dem som ble arrestert og torturert. Han klarte å flykte for to år siden og ble internasjonal sekretær for bevegelsen. To av hans kamerater, studentlederne Ahmad Batebi og Amir-Abbas Fakhravar soner fengselsstraffer for sin virksomhet.

Hva gjorde så studentene etter 11. september 2001?

— Vi fordømte angrepet i New York og Washington, men samtidig gjorde vi det klart at de største terroristene i Iran er mullaene som nekter oss menneskerettigheter, sier Samiizadeh.

Professor Ali Granmayeh føyer til at iranere flest hadde tatt avstand fra terroristangrepene i USA. De fleste iranere ser på det amerikanske folk som venner, mange har slektninger der. Det er fire millioner som har flyktet eller flyttet ut under mullaenes styre og mange av disse bor i USA, slik at det er sterke familiebånd til dette landet. Som eksempel nevner han at etter den 11. september trosset 1000 iranere overvåkerne og undertegnet kondolansehilsener til den amerikanske regjering.

- Atomvåpen om tre år

Journalisten Amir Taheri hevder at et av stridsspørsmålene mellom Iran og USA i dag, er den atomreaktoren regimet bygger. I løpet av tre år vil Iran kunne lage atomvåpen, mener han.

— Amerikanerne bør komme til en forståelse med iranerne om kontroll av atomkraften. Alternativet vil være å bombe kraftverket, men det vil være en farlig strategi som kan utløse enda sterkere motstand blant muslimer over hele verden.

Tahir føyer til at selv om amerikanerne nå er blitt kvitt Saddam Hussein ved hjelp av en krig, er forholdene i Iran helt annerledes.

— Jeg håper amerikanerne vil trekke pusten og tenke seg godt om før de starter en krig mot Iran. Jeg tror ikke de har noen klar strategi og de vet heller lite om hva som foregår.