OLE MORTEN ORSET (tekst og foto)

Washington, DC

For barna og ektemannen til prisvinner Rebiya Kadeer ble denne kvelden et bitter-søtt øyeblikk hvor prisen og gode ord varmer det kalde savnet etter mor og ektefelle som sitter fengslet i Kina.

— Jeg står her i dag og er mer stolt av min mor enn det ord kan beskrive. Vi er her på grunn av en utrolig kvinne.

Med tårene strømmende takket Akida Rouzi på vegne av sin mor, Rebiya Kadeer, for Raftoprisen 2004.

— Selv om min mor ikke kan dele den samme friheten jeg har, er jeg sikker på at hun kan føle den kjærlighet, støtte og oppmuntring som denne prisen gir henne, sa Akida.

Hele fem av parets elleve barn hadde anledning til å være med på prisoverrekkingen onsdag kveld lokal tid. Sidik Haji Rouzi takket Rafto-komiteen for at de kom til USA slik at de kunne få oppleve prisutdelingen som de ikke fikk være med på i Bergen.

I talen på vegne av sin kone takket Sidik Haji Rouzi for støtten og oppmerksomheten som uighurene har fått fra folk i Norge og i USA. Han minnet om den vanskelige situasjonen uighurene lever under i dag.

— Mange forsvinner hver dag som et resultat av fengsling og dødsstraff. Kinesiske myndigheter har selv sagt at uighurbefolkningen er blitt redusert dramatisk. I dag er vi tre millioner færre enn vi var for fem år siden.

Krever handling

Sidik Haji Rouzi avsluttet sin tale med å oppfordre til handling fra amerikanske myndigheter: - Jeg ber om at amerikanske myndigheter vedtar en resolusjon som kan styrke uighurenes menneskerettigheter og legge nødvendig press på Kina slik at de slutter å ta livet av våre brødre og søstre. Og jeg ber president Bush om å iverksette nødvendige tiltak for å styrke vår kamp for menneskerettigheter.

Styreleder i Raftostiftelsen, Arne Liljedahl Lynngård, var meget godt fornøyd med at tre kongressmedlemmer pluss representanter for amerikanske myndigheter hadde tatt ordet under arrangementet:

— Det har vært en fantastisk mottakelse og en fantastisk interesse. Det viser at Raftoprisen er en internasjonal pris av betydning.

Og Randall Schriver fra det amerikanske utenriksdepartementet kvitterte på følgende måte: - Dette er en prestisjetung pris. I vårt arbeid med Kina og Asia kan jeg ikke tenke på noen som er mer verdig denne prisen. Ingen er en mer verdig prismottaker enn Rebiya Kadeer.

En viktig beskjed

Og de mange lovordene kom tett. Først og fremst om det engasjement og den betydning Rebiya Kadeer har for menneskerettigheter generelt og uighurene spesielt. Men også for Raftoprisen som tok nok et steg mot internasjonal anerkjennelse.

— Forhåpentligvis vil denne prisen sende en beskjed til kinesiske myndigheter om hvor viktig det er at hun blir behandlet skikkelig og løslatt så snart som mulig. Jeg håper at denne prisen fra Norge og Raftostiftelsen vil føre til hennes frigivelse, sa kongressmedlem Frank R. Wolf, en av lederne for kongressens menneskerettighetslobby. I sin tale trakk Wolf frem hvor viktig det er å skape oppmerksomhet omkring menneskerettighetsforkjempere slik som Rebiya Kader. Men realpolitikeren kom raskt ned på jorden da Bergens Tidende spurte om det er noen sjanser for at menneskerettighetslobbyen i kongressen kommer til å følge opp denne saken?

— Vel, Kina er en veldig vanskelig situasjon - om jeg fikk det akkurat som jeg ville, så ville jeg ha gjort mange ting annerledes. Men det er ikke alle som er enig med meg ...

<b>PÅ VEGNE AV VINNEREN:</b> Fordi prisvinneren Rebiya Kadeer sitter fengslet i Kina mottok ektemannen Sidik Haji Rouzi (i midten) og datteren Akida Rouzi prisen på vegne av henne. En stolt styreleder i Raftostiftelsen, Arne Liljedahl Lynngård, delte ut prisen.