En grusom historie om seksuelt misbruk og frihetsberøvelse har rystet den østerrikske landsbyen St. Peter am Hart. Lokalt politi har pågrepet en 85 år gammel mann som er mistenkt for å ha misbrukt sine to døtre i over 41 år.

Mannen nekter for alle anklagene.

Avhengig

De to døtrene skal ha blitt mishandlet og utnyttet seksuelt, og politiet mistenker mannen for å ha holdt de to kvinnene låst inne på et lite kjøkken hvor det bare var en trebenk som seng.

Mannen skal også ha mishandlet sin kone, som døde for noen år siden. Mannen skal ha forbudt døtrene all form for sosial kontakt, og de skal ha vært så redde for faren at de aldri turte å politianmelde ham.

— Han truet flere ganger med å drepe dem, sier politiet.

- Psykiske skader

De to kvinnene er i dag 53 og 45 år gamle og er begge psykisk utviklingshemmet, ifølge politiet. De utelukker ikke at dette kan skyldes overgrepene kvinnene har blitt utsatt for.

— Det virker sannsynlig at de etter 40 år med misbruk kan ha blitt påført psykiske skader. Men det kan også være at personer som er psykisk utviklingshemmet, er spesielt utsatte for misbruk, sier Hermann Feldbacher, en talsmann for politiet i provinsen.

Kvinnene befinner seg nå på et omsorgssenter hvor de får psykiatrisk behandling.

Voldtekt

Mannen står overfor anklager om voldtekt og andre seksuelle overgrep, overgrep mot mindreårige eller forsvarsløse personer, trusler, tvang og legemsbeskadigelse, ifølge den regionale politisjefen Alois Lissl.

De grufulle hendelsene skal ha skjedd i landsbyen St. Peter am Hart, like utenfor byen Braunau i det nordlige Østerrike. Stedet ligger like på grensen til Tyskland.

Det er ikke klart om kvinnene var sperret inne over hele den aktuelle perioden, men overgrepene skal ha skjedd systematisk siden 1970.

Mannen skal ha truet dem med skytevåpen, slått dem med en stokk og med en høygaffel, ifølge kvinnenes forklaringer.

Gjorde motstand

Den opprivende historien ble kjent for myndighetene i mai. Mannen skal da ha forsøkt å voldta den eldste av kvinnene, som gjorde motstand. 85-åringen falt og skadet seg og ble liggende på gulvet.

Der ble han oppdaget av hjelpepleiere som to dager senere kom på besøk. Hjemmehjelpen varslet politiet, og da politiet tok kontakt med døtrene, ble misbruket oppdaget.

Offentligheten ble først oppmerksomme på historien torsdag etter at en regional avis hadde gjort undersøkelser.

Fritzl-ekko

Den tragiske historien vekker ubehagelige minner om en annen sak fra Østerrike. Saken om Josef Fritzl rystet landet, i tillegg til store deler av verden, for tre år siden.

Da ble det kjent at han hadde fått syv barn med sin egen datter, som hadde blitt holdt innesperret i en kjeller. 74-åringen ble i 2009 dømt til fengsel på livstid.