KNUT OKKENHAUG

I går oppsøkte Are Holen stedet der flest menneskeliv gikk tapt, King`s Cross Station. Han var beredt til å yte krisehjelp dersom pårørende eller bombeofre oppsøkte stedet.

— Behovet for psykiatrisk krisehjelp etter denne terroraksjonen vil være stort. Vi har en tommelfingerregel som sier at vi må gange taps- og skadetall med fem for å få et anslag på hvor mange som trenger psykiatrisk hjelp til å bearbeide det de har opplevd. I dette tilfellet vil trolig om lag 4000 mennesker ha behov for hjelp, sier Are Holen til Bergens Tidende.

Verden over

Legen ved NTNU i Trondheim er en av Norges mest erfarne eksperter innen katastrofepsykiatri. Han er med i et internasjonalt forskernettverk som ofte bistår ved større katastrofer rundt i verden. Umiddelbart etter terroranslaget mot World Trade Center i New York ble han tilkalt for å gi krisehjelp til ofre og pårørende. Holen var også blant helseteamet som reiste til Thailand da flodbølgen rammet i romjulen. Etter jordskjelvet i Kobe i Japan for noen år tilbake, var han også på plass.

I går var Are Holen ved King`s Cross og Tavistock Square, stedet der bussen gikk i luften. Han gir gjerne råd og veiledning til dem som gir uttrykk for at de trenger hjelp.

Det gjør ingen denne dagen.

— Åstedene vil trolig bli besøkt senere av dem som er direkte rammet, tror Holen.

- Lette på trykket

Nå er fokus rettet mot de fysiske skadene folk har pådratt seg.

— Men behovet for å få lettet på det mentale trykket, vil melde seg. Erfaring viser at inntil 35 prosent av dem som blir direkte berørt av en menneskeskapt katastrofe, får langtidsskadevirkninger dersom de ikke kommer under krisepsykiatrisk behandling. Det er svært viktig at de snakker ut. Hvis ikke er sjansen stor for sykelige ettervirkninger. Vanlige problemer er at evnen til nærhet til andre forringes, samtidig som arbeids- og livskvaliteten svekkes, sier Are Holen.

Adresseavisen/Bergens Tidende