Eksplosjonen skjedde mens folk var i ferd med å samle sammen drivstoff som hadde lekket ut fra et hull i rørledningen og rent ut på bakken.

— Vi har seks lik på to lokale sykehus og det er fortsatt 30 utbrente lik på stedet, sa Hamid Taathi, leder for Diwaniyas helsedepartement.

En Reuters-journalist på stedet hvor eksplosjonen skjedde, sa tidligere at han hadde telt 15 lik.

Myndighetene etterforsker nå hva som var årsaken til eksplosjonen. Ifølge en kilde i forsvarsdepartementet hadde rørledningen ikke vært i bruk siden 2003, men den inneholdt fortsatt noe brennstoff som innbyggerne i nærområdet ofte tappet ved å lage hull i ledningen.