Over 600 personer er fengslet og 74 er oppført som savnet, og burmesiske myndigheter har ikke gjort noe for å re-spektere menneskerettighetene, går det fram av en ny rapport fra menneskerettighetseksperten Paulo Sergio Pinheiro.

Militærjuntaen har tidligere opplyst at 15 personer ble drept under aksjonen mot demonstrantene, men Pinheiro sier han har fått opplysninger om at minst 16 andre også er blitt drept.

– Flere meldinger om drap tyder på at tallet som myndighetene har gitt, kan være en stor underdrivelse av virkelighe-ten, heter det i rapporten som skal legges fram for FNs menneskerettsråd neste uke.

Pinheiro besøkte Burma for første gang på fire år i november, men beklager at han ikke fikk møte opposisjonsleder Aung San Suu Kyi, som sitter i husarrest. Men han skal ha fått forsikringer fra myndighetene om at et slikt besøk kan komme på tale ved en senere anledning.