Opplysningene fra militæret er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Kampene og volden på Sri Lanka er trappet kraftig opp de siste månedene. Regjeringen har varslet at den vil knuse den tamilske LTTE-geriljaen med militære midler innen året er omme, men eksperter mener at det blir vanskelig ettersom hæren har møtt kraftigere tamilsk motstand enn ventet.

Militæroffensiven ble iverksatt etter at regjeringen skrinla en skjør våpenhvile som i sin tid ble fremforhandlet ved norsk hjelp.