• Kinas største provins i areal, dekker en sjettedel av landet, men relativt liten i befolkningsstørrelse med 20 millioner innbyggere.
  • Store oljeressurser og Kinas største gassproduserende region.
  • Separatistiske uighurer, spesielt i utlandet, drømmer om en egen stat ved navn Øst-Turkestan.
  • Uighur-gruppen ETIM (East Turkestan Independence Movement) er blitt terrorlistet av USA etter press fra Kina
REUTERS TV
REUTERS TV
XINHUA