Den nye metoden går blant annet ut på å bruke mindre vann, så kornene med større mellomrom og luke risplanten manuelt. Teknikken går under betegnelsen SRI, System of Rice Intensification.

— Metoder som SRI kan bety økt produksjon og høyere inntekt for bøndene, sier president i Oxfam America, Ray Offenheiser.

Bønder som har dyrket ris via SRI-metoden i Afrika, Sørøst-Asia og India, har økt sine avlinger med 50 prosent, ifølge en Oxfam-rapport.

I løpet av de neste 15 årene håper organisasjonen at 25 prosent av verdens risbønder vil dyrke ris på den nye måten.