— Det er ingen grunn til å tro at terroristene nøyer seg med å angripe USA, selv om det er hovedfienden. Også andre land, da særlig England, vil være terrormål, sier Johnsen til Bergens Tidende.

Johnsen er blant landets fremste eksperter på biologisk og kjemisk krigføring og terrorisme. Han er ikke i tvil om at sykdomsutbruddene i USA er terror.

— Miltbrann er mer egnet til å spre frykt enn som masseødeleggelsesvåpen, sier Johnsen.

Et annet fryktet biologisk våpen er giftstoffer produsert av botulinium-bakterier. De samme giftstoffene som gir matforgiftningen botulisme. Dette er et stabil og svært giftig stoff som kan blandes i matvarer og spres som et kjemisk stoff. Mens USA avsluttet sitt program for biologisk krigføring i 1968, har Russland helt frem til våre dager utviklet biologiske våpen. 60.000 mennesker arbeidet med dette og Johnsen føler seg ikke sikkert på at det russiske våpenprogrammet er fullstendig lagt dødt.

Fra USA eller Irak?

— Offisielt er det ingen land som produserer biologiske våpen, men med 60.000 mennesker involvert, vet vi ikke sikkert om noe pågår fortsatt, sier Johnsen.

Forskerne regner dessuten med at Irak produserer biologiske våpen. Smittestoffene i USA er både sagt å stamme fra amerikanske laboratorier og være samme type som Irak benytter.

— Er det lett å dyrke frem miltbrann-bakterier?

— I utgangspunktet er det ikke vanskelig, men man trenger personale med grunnleggende mikrobiologiske kunnskaper.

Heller ikke Gunnar Aksnes, en annen ekspert på kjemisk krigføring, tror utbruddene i USA er tilfeldig.

— Med så mange smittede er det veldig vanskelig å tro at dette er noe annet en terrorhandlinger, sier kjemiprofessoren.

Han skrev allerede for 15 år siden om denne typen krigføring, og kalte det «fattigmanns måte å drive krig på».

— Dette koster lite i forhold til atomvåpen og er lett å produsere, sier Aksnes.

Professoren, som nå pensjonist, har arbeidet ved Forsvarets forskningsinstitutt og Universitetet i Bergen.

— Det som nå skjer nå gir oss et uhyggelig fremtidsperspektiv. Miltbrann er et forferdelig våpen å skape terror og frykt med. Men det er flere typer bakterier, blant annet kopper, som er mye mer smittsomt. Mens miltbrann-smitte spres via inhalering og hudkontakt, smitter kopper fra menneske til menneske, sier Aksnes.

I Norge ble kopper utryddet for ca. 20 år siden, og barn vaksineres ikke lenger mot denne sykdommen. Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært koppeviruset utryddet.

Det mest kjente utbruddet av miltbrann skjedde på 70-tallet i Russland. Et filter som skulle beskytte innbyggerne i Sverdlovsk mot bakteriene i byens våpenlaboratorium, ble fjernet ved en glipp. Nærmere 70 mennesker døde.