— Jeg synes kanskje diskusjonen rundt Syria handler litt vel mye om våpenmakten. Det er ikke sånn at det er det eneste mulighet hvis man vil reagere på bruk av kjemiske våpen, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap). Han var i Bergen i anledning et møte på Sandsli videregående skole og Høgskolen i Bergen.

Alt tyder på at det har vært brukt kjemiske våpen under borgerkrigen som nå raser i Syria. Kjemiske våpen er klassifisert som et masseødeleggelsesvåpen og er forbudt etter FNs kjemivåpenkonvensjon. Barth Eide mener det må komme en reaksjon fra verdenssamfunnet, men den trenger ikke være militær.

— Det kan være fordømmelse, sanksjoner, straffeprosesser mot de ansvarlige, og eventuelt kanskje militærmakt, sier Barth Eide.

- Mangler bevis

Hvilken part i konflikten som har benyttet seg av disse våpnene er imidlertid ennå ikke fastslått. USA har riktignok gjort det klart at de mener at det er det syriske regimet til president Bashar al-Assad som står bak angrepene. Den norske utenriksministeren vil ikke dra det så langt.

— Vi mener at det endelige beviset på hvem som har gjort dette mangler fortsatt. Vi er opptatt at alle bevisene skal på bordet før vi gjør en konklusjon. Vi avventer derfor rapporten til FNs våpeninspektører, sier ministeren. Den er ventet i løpet av noen uker.

Vil prøve

Barth Eide er opptatt av at diskusjonen i FN ikke skal handle om hvem man holder med i konflikten i Syria, men kun bruken av kjemiske våpen, som også Syrias allierte Russland i utgangspunktet fordømmer.

— Men har ikke Russland lagt så mye prestisje i støtten til Syria at det uansett ikke kommer til å godta et reaksjon mot dem?

— Nei, det tror jeg ikke. Så sent som i går sa Putin at han til og med kunne være villig til å støtte en angrep på Syria hvis det ble bevist helt klart at de har brukt kjemiske våpen.

— Men kan ikke det bare være en uthalingstaktikk fra Putins side?

— Nei, det tror jeg ikke. Både Russland og Kina vet hvor farlig kjemiske våpen kan være, og er opptatt av å stoppe bruken av det. Jeg vet at det er noen som sier på forhånd at Sikkerhetsrådet ikke vil komme til enighet om dette. Jeg mener vi bør i det minste prøve det først, sier Barth Eide.

Er ikke sikker

— Men selv om dere kommer til en enighet, vil et begrenset militært angrep på Syria faktisk kunne stoppe bruken av kjemiske våpen?

— Det er et viktig spørsmål. Det er to krav man må stille om man skal støtte en militæraksjon. En ting er om aksjonen er legitim med tanke på folkeretten. Men man må også ta hensyn til om det man i så fall vil gjøre kommer til å hjelpe. Jeg vet for eksempel at mange i USA setter spørsmålstegn ved om et begrenset angrep kan ha noen effekt for å stoppe bruken av kjemiske våpen.

— Hva tror du?

Det er et vanskelig spørsmål. Man kan slå ut kjemiske våpen som sådann. Da vil de kjemiske stoffene bare spre seg rundt. Men det går an å ødelegge leveringsmiddel for kjemiske våpen, som fly og artilleri, og slik redusere muligheten for ny bruk. Men vi kan ikke være sikker på at de vil virke, sier Barth Eide.