Norge ligger godt an på verdensbasis, men en score på 8,8 av 10 mulige gjør oss likevel til klar jumbo blant de nordiske landene. Plasseringen fremkommer i antikorrupsjonsorganisasjonen Transparency Internationals 2006-indeks som ble offentliggjort i går.

— Hva er årsaken til at Norge, som topper mange andre internasjonale statistikker, kommer såpass dårlig ut når det handler om korrupsjon?

— Vi har en stor olje- og gassvirksomhet, og denne sektoren er tradisjonelt utsatt for korrupsjon. Det kan være en forklaring på at Norge ikke når høyere opp. Vi er også store på forsvarsindustri og bygg og anlegg, to andre bransjer der korrupsjon er et ikke ukjent fenomen, sier Jan Borgen, generalsekretær i Transparency International-Norge til BT.

I løpet av de elleve årene rangeringen har vært laget, har Norge aldri toppet listen. Årets åttendeplass er samme posisjon som i 2005. Finland, Island og New Zealand oppnår alle poengsummen 9,6.

«Sovet i timen»

— Vi har også sovet i timen når det gjelder smøring i offentlig sektor, særlig i kommunale selskaper der vi jo har hatt flere eksempler på korrupsjon det siste året. Vi har vært fanget i en tro på at alle systemene som skal fange opp korrupsjon er på plass. Saken med Undervisningsbygg i Oslo viser jo en skremmende mangel på kontroll både i administrasjon og styre. Det hjelper lite å lage etiske retningslinjer på glanset papir hvis de ikke brukes i praksis, mener Jan Borgen.

Han mener systemene for varsling også må styrkes for å sikre at de som «sladrer» ikke utsettes for represalier.

Indeksen baserer seg på en lang rekke undersøkelser og intervjuer med eksperter og forretningsfolk om hvordan de opplever korrupsjon i ulike land.

Norske oljeselskaper som Hydro og Statoil investerer tungt i land som hører til verdens mest korrupte. Både Angola og Nigeria hører til blant verstingene på korrupsjonsindeksen.

- Ikke stuerent

Gjennom bistand kanaliseres også hundrevis av millioner norske skattekroner til utviklingsland der korrupsjon hører til dagens orden.

— Det har ikke vært helt stuerent å kritisere korrupsjon i mottakerlandene av politiske årsaker. Frykten for å gi lettvinte poenger til høyresiden har gjort at man i stor grad har lukket øynene for problemet, sier Jan Borgen.

I Kenya er det anslått at korrupsjon koster samfunnet rundt syv milliarder kroner årlig, samtidig som mer enn halvparten av innbyggerne lever på mindre enn to dollar for dagen, ifølge Transparency International.

Tilfellet Kenya

Kenya mottok 63 millioner kroner i direkte bistand fra Norge i 2005. Flere andre land som mottar store beløp i såkalt stat-til-stat-bistand, hører også til verstingene på den nye indeksen. De palestinske områdene og Afghanistan er ikke med på årets oversikt.

Flere land som også har fått slettet sin gjeld gjennom det såkalte Highly Indebted Countries-initiativet, har en score som indikerer et høyt korrupsjonsnivå.

— Korrupsjon er kalkulert tyveri fra de svakeste i samfunnet, mener Transparency International.

Fakta

  • 163 land er rangert i korrupsjonsindeksen for 2006 som Transparency International har laget.
  • Blant landene som har opplevd negativ utvikling det siste året, er Brasil, Israel, Jordan, Laos og Cuba. USA, faller fra 17. til delt 20. plass.
  • Av landene som beveger seg i positiv retning, er India, Tsjekkia, Latvia, Libanon, Tyrkia og Slovenia.
  • Det eneste EU-landet som får under fire poeng av ti mulige, er Polen. Norge oppnår til sammenligning 8,8, mens vinnerne Finland, Island og New Zealand alle scorer 9,6 poeng.

Kilde: Transparency International

OLJEBRANSJEN: Olje- og gassektoren er tradisjonelt utsatt for korrupsjon. Det kan være en forklaring på at Norge ikke når høyere opp, sier Jan Borgen, generalsekretær i Transparency International-Norge. ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ
Bergens Tidende