• Israels strategi synes å være å slå så voldsomt til at det avskrekker Hamas og andre aktører i regionen, sier Dag Henriksen ved Luftkrigsskolen.

Utenriksminister Børge Brende sier at Israels angrep ikke står i forhold til rakettene som skytes ut fra Gaza.

Det er sannsynligvis heller ikke meningen, ifølge Dag Henriksen ved Luftkrigsskolen. Han er oberstløytnant og forsker og har studert strategien da isralerne gikk inn i Libanon for å knuse Hizbollah i 2006, etter at gruppen hadde drept tre og kidnappet to israelske soldater. Da Henriksen intervjuet den daværende israelske forsvarssjefen Dan Halutz, sa han:

«Hensikten var å reagere ut over hva fienden forventet, mye over, dramatisk over. Å påføre så store ødeleggelser at han ikke tør gjøre det samme i fremtiden. Jeg ville få ham til å betale en pris som får ham til å tenke seg om ti ganger før neste gang».

–Jeg tror vi ser mye av det samme i Gaza nå. Det er ikke nødvendigvis en finkalibrert strategi som ligger bak. Det handler om å gjenetablere og opprettholde en form for regional terrorbalanse. Over tid har det strategien dreid seg om å påføre fiender som utfordrer Israel en voldsom kostnad. Som stat føler Israel seg truet fra mange kanter. De vet at hele Midtøsten følger nøye med på deres respons når Hamas eller andre sender raketter. Derfor ønsker de å påføre en kostnad som hele regionen ser. Underforstått: Dersom dere sender raketter, kidnapper israelere, eller på annen måte utfordrer oss, kommer dere til å betale en pris som gjør at dere tenker dere svært godt om før dere gjør det igjen.

–Dette er tredje gang Gaza bombes kraftig siden 2005, er det da en god strategi?

–Neppe. Ikke på lang sikt. Dette fremstår som en kortsiktig militær og politisk brannslukking som kan føre til at Israel får færre og færre nære allierte. Mange europeiske land har vært kritiske til isoleringen av Gaza og måten israelske bosettere på Vestbredden opererer på. Flere og flere i USA begynner også å bli kritiske. Det er ikke heldig for Israel hvis støtten og den militære og økonomiske hjelpen gradvis forvitrer. Skulle Israel gå til en bakkekrig nå, har de sannsynligvis mindre politisk kapital å tære på enn de hadde under Gaza-krigen i 2008-2009. Spesielt når ingen israelere synes å ha mistet livet i rakettangrepene fra Gaza.

–Hva skal til for at det skal bli en varig fred?

–Det er svært sammensatt. Regionen har behov for økt stabilitet og økonomisk fremgang. Ungdommen trenger en fremtid, et godt alternativ til fattigdom og radikalisering. Det handler blant annet om å bedre levekårene i regionen; sikkerhet, økonomi, utdanning, helsetjenester. Det trengs en tro på fremtiden, at man har mer å tape på en konflikt enn å vinne. Israel må bidra sterkere til en slik prosess, sier Dag Henriksen.

BALANSE: Israels strategi handler om å opprettholde det Dag Henriksen kaller en "terrorbalanse i regionen".