• Noen hundeeiere skulle aldri hatt lov til å ha hund. Politiet må få bedre adgang til å avlive truende hunder.

Biolog og leder ved Fjellanger Hundeskole i Os, Rune Fjellanger sier dette til Bergens Tidende. Ved skolen arrangeres kurs for endring av problematferd hos hunder, samt kurs for spesielt interesserte, som lydighetskurs og jaktkurs.

— I mediene den senere tid har vi blitt kjent med eksempler som tilsier at det burde ha vært grepet inn slik at tragedier kunne vært unngått, sier Fjellanger.

Loven for dårlig

Han mener lovverket er for dårlig.

— En ny hundelov er på trappene, og det trengs. Både hundeorganisasjonene og jeg er imidlertid uenig i den delen av det nye lovutkastet som sier at enhver kan avlive en hund som truer eller gjør noe galt. Hvis dette blir vedtatt, er jeg redd mange vil ta loven i egen hånd på en måte som blir feil.

Politiet må gripe inn

Rune Fjellanger mener politiet må få en mye klarere lovhjemmel til å ta affære overfor hunder som virker truende på omgivelsene.

— Terskelen for å avlive farlige og truende hunder må rett og slett bli lavere. I tvilstilfeller må politiet bli pålagt å ta fagfolk med i vurderingene slik at vi unngår vilkårligheter ved avliving.

Hundeeier har ansvaret

I tilfeller som ved den forferdelige tragedien på Dokka torsdag, er det helt klart at dette helt og holdent er hundeeiers skyld, synes hundeeksperten.

— Vi må ikke avspore med å snakke om hva unger skal og ikke skal gjøre når de treffer hunder. Det er vi hundeeiere som må ta ansvaret for at hunder ikke skader mennesker.

— Er det spesielle hunderaser man skal være på vakt mot?

Hunder i flokk

— Det er vanskelig å si noe generelt om dette fordi det lett kan stigmatisere noen raser som verre enn andre. Generelt vil jeg peke på at hunder i flokk er disponert for uønsket atferd.

Hunder som lever i flokk, får ikke sosialisert seg tilstrekkelig på mennesker. Det blir hundene i flokken som avgjør hvordan den enkelte hund opptrer, sier Fjellanger, og legger til at slike hunder kan bli farlige. Særlig hvis de er løse i flokk og får utløst jaktatferd.

Redde hunder farligst

— De redde hundene er de farligste. De kan skjule frykten i aggresjon. Og de blir enda reddere når de står i bånd. Da har de ingen mulighet til å stikke av for å slippe vekk fra det de er redde for. I en slik situasjon kan de forsvare seg med å bite.

— Er det for mange som ikke burde hatt hund? Mange burde ikke hatt hund

— Ja, dessverre. Barn og unge i familien presser gjerne foreldre til å kjøpe hund, selv om de voksne ikke ønsker dyret. Det blir feilplasserte hunder. Etter en måned eller to blir hunden offer for familiens tidsklemme. Da får hunden ikke den tid og det stell den har behov for å bli sosialisert slik at den kan fungere godt blant mennesker. Hunden trenger like mye tid som en baby, sier Fjellanger.

GODT FORHOLD: Mellom springer working spaniel-tispen Hindi og Rune Fjellanger er det et godt forhold. Hindi er 5 år gammel i dag.
FOTO: TOR SPONGA