— Må offentliggjøre avtalen

Det bekrefter Gerald Folkvord som er rådgiver i Amnesty Norge og ansvarlig for deres Kina-arbeid.

— Dette gjelder minoritetsgrupper over hele Kina, men ekstremt i denne regionen.

— For 70 år siden i Berlin ble O L utnyttet til politisk propaganda. Man burde ha lært av det. Jeg tror ingen er glade for at olympiaden i Berlin ble avholdt i 1936, sier Folkvord.

— IOC begrunnet avgjørelsen om å gi OL til Kina med myndighetenes løfter om at det ikke blir begrensninger på journalister. At arbeidsleirene skal avskaffes og at det generelt vil jobbes med menneskerettighetssituasjonen. Da har IOC en klar forpliktelse til å følge opp, og fortelle resten av verden hva som skjer. IOC burde fortelle hva slags avtale de har gjort med kineserne. Hittil har de nektet å offentliggjøre denne, sier Folkvord.

Hittil har vi ikke sett noen som helst forbedringer i forbindelse med O L, tvert imot har vi sett en betydelig innstramming av internett, en økning i overgrep mot etniske grupper, og ingen reduksjon i bruken av dødsstraff. IOC må vise oss at de er opptatt av menneskerettigheter, ikke bare skryte av det.

— O L er et enormt propagandatiltak, og myndighetene er ekstremt opptatt av alle som vil forhindre dette, sier Folkvord.