Den kurdiske forskeren som arbeider ved Institutt for kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen mener at det ikke er noen grunn til at terrortrusselen skal skape negative holdninger mellom etniske nordmenn og muslimer i Norge.

— Norske muslimer tar like mye avstand fra al Qaida som andre nordmenn. De aller fleste norske muslimer er norske statsborgere. I tillegg til sin muslimske identitet har de også en norsk identitet. Trusler mot det norske samfunnet blir også en trussel mot de norske muslimene.

Akman understreker at Norge er et multikulturelt samfunn der alle grupper må bestrebe seg på å integreres med hverandre.

Dialog viktig

— Etter terrorhandlingene i New York 11.september i 2001 har norske myndigheter lagt vekt på å være i dialog med både muslimske religiøse og politiske ledere. Det er viktig at denne dialogen fortsetter og forsterkes. En god dialog vil alltid bidra til å øke den kulturelle og religiøse forståelsen mellom de norske og muslimske miljøene, sier Akman.

Han er ikke overrasket over at al Qaida ga lyd fra seg eller at Norge er nevnt som et mulig terrormål. Og Akman tror ikke det er sannsynlig at al Qaida forveksler Norge med et annet NATO-land.

— Norge er et land som har gjort seg bemerket på den internasjonale arena i en meklingsrolle blant annet i Midtøsten, på Sri Lanka og Latin-Amerika. Det siste tiåret har Norge brukt store både diplomatiske og økonomiske ressurser til å bidra til og løse kontroversielle internasjonale konflikter.

Får fiender

— Meklingsrollen har ikke bare gitt Norge høy internasjonal troverdighet. Som mekler kan man heller ikke unngå å få fiender, sier Akman.

Han påpeker også at Norge fremdeles må betraktes som en nær alliert av USA selv om Norges rolle i NATO har vært uklar det siste året.

— Selv om Norge ikke deltok direkte i krigsoperasjonene i Irak, er Norge fremdeles en av de snilleste guttene i NATO-klassen.

I tillegg er norske selskaper, blant annet Statoil, engasjert i økonomisk virksomhet i Midtøsten.

— Dette kan nok også bidra til at landet kan få al Qaidas oppmerksomhet rettet mot seg, mener han.