I en fersk rapport fra den anerkjente tankesmien beskrives situasjonen i Afghanistan som stadig farligere. Og det er verdenssamfunnets ønske om raske løsninger som har ført til den ustabile situasjonen, ifølge forfatterne:

– Ønsket om en rask og billig krig fulgt av en rask og billig fred har brakt Afghanistan til dagens stadig farligere situasjon, sier Afghanistan-eksperten Joanna Nathan. Hun mener at både den afghanske regjeringen og de internasjonale støttespillerne må innrømme feil og endre kurs hvis man skal ha håp om å lykkes.

Utfordringene i Afghanistan er mange og sammensatte: Kamper mot ytterliggående opprørere, regjeringens manglende legitimitet, mangel på rettssikkerhet, stadig mer narkotikasmugling, samt brutte løfter. Da Taliban falt, ble befolkningen lovet velstand og økonomisk utvikling. Det har ikke skjedd.

Ifølge ICG må man på kort sikt trappe opp innsatsen for å slå ned opprørerne, samt sørge for at styrkene i landet brukes der det er størst behov for dem, mener ICG.

Men dette er neppe nok hvis ikke verdenssamfunnet øker presset på Pakistan. Landet må presses til å ta et oppgjør med militante ledere og slutte å føre en politikk som nører opp under ekstremisme, heter det i rapporten.

– Den afghanske regjeringen og verdenssamfunnet må godta at det er uunngåelig med en viss smerte på kort sikt og ha mot til å sørge for dype og viktige reformer, sier Samina Ahmed, som er ICGs prosjektdirektør i Sør-Asia.