Dagfinn Høybråten, leder av KrF: — Hvis dette er riktig, er det en meget alvorlig sak. Statsministeren kan vente seg spørsmål fra Stortinget om dette.

— En ukultur eksisterer internasjonalt gjennom at bistandsmidler loves, men at det ikke følges opp med bevilgninger. En del av den samme ukulturen er å love de samme pengene flere ganger, og at det hver gang tilsynelatende blir fremstilt som friske penger. Dersom dette har skjedd i dette tilfellet, og under disse omstendighetene, er det en pinlig sak for Norge.

— Hvorfor er det pinlig?

— Fordi man på et toppmøte med USAs president gir inntrykk av at det er snakk om et økt bidrag, når en stor del av det er lovet på et tidligere tidspunkt, sier Høybråten.

Siv Jensen, leder av Frp: - Det er svært alvorlig om statsministeren har feilinformert, og at han overfor vår fremste allierte presenterer en sminket versjon. Stoltenberg må raskt tydeliggjøre hva som er realiteten, og han må fremsette en beklagelse overfor Obama og Obama-administrasjonen.

— Det er dobbelt pinlig fordi årsaken til at Norge er ute av stand til å øke det militære bidraget er manglende bevilgninger til Forsvaret. Forsvaret er bygget ned. Det må vi så kjøpe oss ut av ved å love penger. Da må det i det minste være snakk om reelle penger.

— Dette er svært alvorlig, og dreier seg både om vårt rykte som NATO-alliert og om forholdet til USA. Statsministeren må rydde opp i dette, og jeg forventer et kontant og hurtig svar fra statsministeren, sier Siv Jensen.

Ine Marie Eriksen Søreide (Høyre), leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité:

  • Dette har jeg veldig liten sans for. Folk har krav på at man kan stole på de opplysningene som gis, og at det ikke trikses og mikses. Det er god grunn til å undersøke dette nærmere, sier Eriksen Søreide.

— Generelt sett er dette et trekk regjeringen har brukt på flere områder, også på forskningsområdet. Det er ikke heldig at de bruker pengene flere ganger, og det handler også om forholdet til koalisjonspartnerne i ISAF-styrken i Afghanistan. Det kan virke som om det siste løftet fra Stoltenberg kan komme til å gå ut over andre prosjekter Norge er engasjert i. Jeg vil gjerne vite hva det går ut over. Penger kan jo bare brukes en gang.

Trine Skei Grande, parlamentarisk leder i Venstre:

  • Stoltenberg-regjeringen har for vane å trikse med tall, men dette er mer enn vi kan godta.

— Statsministeren skal ha for motet sitt – når han presterer å lyve for verdenspressen og USAs president. Stoltenberg svekker Norges internasjonale posisjon gjennom måten han opptrer på. Og verst er det jo for afghanerne, som må akseptere å få de samme pengene flere ganger.